Apotti ongelmat. Sairaaloiden Apotti

Tilaajille

Apotti ongelmat

Potilastietojärjestelmä on täysin muuttunut, ja käytännöt ovat erilaisia. Lääkitystiedot ladataan kullekin potilaalle kansallisesta Reseptikeskuksesta. Riittävä tietoturvan taso vaatii myös käyttäjältä hieman vaivaa. Tämän laajemman määritelmän mukainen kokeiluun ja kolmansien osapuolten tuotekehitykseen tarkoitettu ns. Apotin käyttäjäorganisaatiot valvovat tietojen käyttöä ja puuttuvat tarvittaessa havaittuihin virheisiin ja väärinkäytöksiin.

Next

Usein kysyttyä

Apotti ongelmat

Erityisesti koronakriisin koetellessa sairaaloiden kapasiteettia ongelmallisen järjestelmän kanssa painiminen aiheuttaa lääkäreille ja hoitajille lisähuolta. Siinä missä vanhoissa tekstipohjaisissa järjestelmissä oireita saattoi kuvailla yksityiskohtaisesti, Apotti luokittelee niitä yksinkertaistaen. Tästä hyötyvät erityisesti ne ryhmät, joille suunnatut palvelut limittyvät toisiinsa, muun muassa mielenterveys-, päihde-, vammais- ja vanhuspalvelujen asiakkaat. Eri organisaatiot käyttävät Maisa-applikaatiota omissa palveluissaan eri tavoilla. Epic Systemsin suurimmalla asiakkaalla, Kaiser Permanentella, on noin 177 000 käyttäjää, eli lähes yhtä paljon kuin Suomen sote-ammattilaiset yhteensä. Asiakas tai potilas voi antaa suostumuksensa siihen, että sosiaalihuollossa nähdään hänen terveydenhuollon tietojaan, tai päinvastoin. Maisa-palvelu noudattaa ikärajoissa kansallisia linjauksia.

Next

HUS

Apotti ongelmat

Koska Apotti on yhteensopiva valtakunnallisen Kanta-tietovaraston kanssa, liikkuu tieto myös kansallisesti. Apotti tuottaa jatkuvaa dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt ovat johtaneet. Lääkityksen läpikäynti vie aikaa, mutta lopputuloksena on nykyistä turvallisempi lääke- ja reseptilista. Vapaata tekstiä oleva annosohje on muutettava Apotti-järjestelmään rakenteiseen muotoon, jotta saadaan käyttöön antokirjaaminen, päätöksenteon tuen antamat annosvaroitukset ja soveltuvissa yksiköissä suljettu lääkekierto. Apotti parantaa myös kuntalaisten tiedonsaantia omista palveluistaan. Yksityiset palveluntuottajat, jotka ovat Apotin omistajaorganisaatioiden kanssa sopimussuhteessa, pääsevät näkemään tarvitsemiaan tietoja potilaista ja asiakkaista ja välittämään omiin tapahtumiinsa liittyviä tietoja Apotti-järjestelmään Apotti Linkki -palvelun kautta. Det rör sig en hel del information i olika elektroniska kanaler och det är också viktigt med gemensamma möten.

Next

Lääkärilehti

Apotti ongelmat

Tapaamisten yhteydessä kootaan yhteiset fiilikset mittariin. Personalen har varit motiverad och patienterna har i vanlig ordning fått vård på poliklinikerna och neuromodulationsenheterna. Lääkityskirjausten hidastavin tekijä on Reseptikeskuksessa olevien reseptien annostelutiedon esim. Palveluna hankittavat konesalit, pilvipalvelut ja kaikki asiakas- ja potilastieto sijaitsevat Suomessa. Det tar lite längre tid än vanligt att dokumentera arbetet, för det nya systemet kräver att vi övar oss i att använda det i många veckor ännu.

Next

Sairaaloiden Apotti

Apotti ongelmat

Olisin toivonut, että järjestelmä olisi ollut valmiimpi ennen tuotantoon ottamista. Voit vastata kyselyyn tämän uutisen yhteydessä tai laittaa sähköpostia osoitteeseen hs. Summaan kuuluu suurimpina erinä järjestelmätoimittajan Epic Systemsin, käyttöpalvelutoimittajan Fujitsun ja Oy Apotti Ab:n taseeseen projektista kirjattavat kulut. Käyttäjäorganisaatiot voivat tehdä itse esimerkiksi uusia raportteja ja näkymiä. Lisäksi Accenture suunnittelee ja toteuttaa Apottiin sosiaalitoimen maksatuksen ratkaisun.

Next

HUS

Apotti ongelmat

Användningen av Apotti upplevs som allt från utmanande till bra i de olika enheterna, men patienterna har fått god vård. Alueellisesti yhtenäisessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä kaikki kuntalaista koskeva tieto on lain sallimissa rajoissa ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa. Erityisesti hyötyvät ne ryhmät, joille suunnatut palvelut limittyvät toisiinsa, muun muassa mielenterveys-, päihde-, vammais- ja vanhuspalvelujen asiakkaat. Lisäksi oireiden hakeminen valikoista voi tuhlata kiireisten lääkäreiden aikaa. Apotti-järjestelmälle suoritetaan laajat loppukäyttäjätestaukset ja käytettävyystestaus. Laitathan palautteen suoraan omaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteeseesi. Käyttäjäorganisaatio tai kolmas osapuoli voi mukauttaa Epiciä tulevaisuuden muutoksiin ja toimintatapoihin ilman valmistajan panosta.

Next

Usein kysyttyä

Apotti ongelmat

Lisäksi portaalin kautta onnistuvat mm. Hankinnassa olennaista oli, että emme ole ainoa taho, joka kehittää järjestelmää vaan Apotti-alueelle haluttiin järjestelmä, joka kehittyy jatkuvasti. Nämä on kaikki huomioitu Apotissa. Päivystyspoliklinikan puolella oli jonkin verran haasteita, mutta tilanne on normalisoitunut. Nämä ovat siis olemassa olevien järjestelmien kuvauksia. Yhtenäiset ydintoiminnallisuudet ja tietomalli ovat tehokkaan toiminnanohjauksen, tiedonkeräämisen ja laadunseurannan lähtökohta. Organisaatiosta riippumatta lääkärit, hoitajat ja sosiaalityöntekijät tarvitsevat tietoa potilaiden ja asiakkaiden hyvään hoitoon ja huolenpitoon sekä johtamiseen.

Next