Biblioteket falun. Kultur

Biblioteket på distans

Biblioteket falun

Om du inte hittar de artiklar som du behöver i våra databaser kan du som är student vid Högskolan få artikelkopior hemskickade inom Sverige. Där kan du låna, läsa och leka, studera, släktforska, umgås eller vila en stund. Toalett för barn samt skötbord finns inne i biblioteket på höger sida efter hissarna. Du kan välja om du vill träffas på plats eller via Högskolans samtalsportal eller. När du böcker till oss får du själv betala returportot.

Next

Biblioteket på distans

Biblioteket falun

Om du använder din smarta telefon klickar du på + för att komma åt inloggning och övriga undersidor. Du kan alltid få personlig hjälp av personalen där. Toalett anpassad för personer med funtionsnedsättning finns till höger efter ramen i entréhallen. Ni går tillsammans igenom hur man söker till exempel i databaser för att hitta material inom ditt ämne. Saknar du någon av dessa uppgifter så hjälper vi dig i lånedisken.

Next

Library catalogue

Biblioteket falun

Kulturhus På Kulturhuset tio14 finns en vacker teater, evenemangssalar och under 2015—2017 genomgår huset en renovering för att så småningom göra plats för lokaler som är anpassade för kulturverksamhet med replokaler, grupprum, slöjdsalar, bildsalar, utställningsrum och mycket mer. Sätt sedan in summan på bankgiro 5050-2665. Även du som är anställd kan boka en tid för informationssökning. Om du har andra läsnedsättningar så kan du lyssna på samma tidningar med hjälp av en surfplatta under en så kallad ljuddusch. I vår söktjänst kan du söka både tryckt och elektroniskt material såsom böcker, tidskrifter och artiklar.

Next

Kultur

Biblioteket falun

Mer information om hur du lånar, laddar ner och använder elektroniska böcker hittar du på vår sida om. Du behöver lånekort eller personnummer och pinkod. Du kan även göra omlån, läsa e-böcker och söka artiklar och tidskrifter i våra databaser. Welcome to Region Dalarna's hospital library catalogue! Falu Konstgrafiska Verkstad Falun har en mångårig grafisk tradition i Falun. E-böcker Alla våra e-böcker hittar du lättast genom att söka i vår söktjänst.

Next

Biblioteket på distans

Biblioteket falun

För att få en bok hemskickad reserverar du den antingen i eller i. Uppge kontonummer 31427, objektnummer 48021000 och ditt namn. Försenade lån Om du har fått förseningsavgifter kan du betala dessa till vårt bankgirokonto. Om du bor långt ifrån högskolebiblioteket kan du istället kontakta ditt kommunbibliotek för att få ett nedladdningskonto. På Falu stadsbibliotek finns även möjlighet att boka tid för släktforskning via bibliotekets specialutrustade datorer. Du som är student och bor utanför Falu eller Borlänge kommun, kontakta i första hand ett bibliotek på din bostadsort för att fjärrlåna böcker. Du kan även hitta en del kurslitteratur i e-boksformat.

Next

Falu stadsbibliotek

Biblioteket falun

. För dig som vill plugga, samtala eller försjunka i en bok finns det gott om olika slags sittplatser. Självservice om du vill Vi har tre självbetjäningsautomater där du kan återlämna eller låna och låna om på egen hand. Verkstaden har verksamhet för såväl etablerade konstnärer som barn och unga. Som inloggningsuppgifter använder du personnummer eller lånekortsnummer och pinkod eller ditt gamla lösenord till Karma.

Next

Startsida

Biblioteket falun

Sedan kan du scanna, kopiera eller skriva ut från våra publika datorer. Om du bor i Dalarna kan du utan kostnad returnera boken via ditt kommunbibliotek. I den gamla entrédörren finns bokinkast för återlämning när biblioteket är stängt. Informationsdisk finns snett till vänster innanför de inre entrédörrarna. Om du vill beställa en artikel som vi inte har kan du använda beställningsformuläret för artiklar.

Next