Danica pensjonsforsikring. Danica Pension

Danica Pension

Danica pensjonsforsikring

Købet blev bekræftet i juni 2018, efter at det var godkendt af konkurrencemyndighederne. Tryg Forsikring Tryg is a Scandinavian insurance company present in Denmark, Norway, Sweden and Finland. The company has its own sales force in the corporate market, but sales are also made through brokers. The two latter companies were acquired in 2004, and the entities were merged in 2006. . Products Danica Pensjon offers pension and insurance products in the personal and corporate markets.

Next

Logg inn

Danica pensjonsforsikring

I ændrede anstalten navn til Statsanstalten for Livsforsikring. Close cooperation and extensive knowledge sharing between all companies in the Danica Group provide strong synergies and ensure ongoing product development. I solgte Danica skadesdelen til og skiftede navn til Danica Pension — derefter og frem til nu, udelukkende et livsforsikrings- og pensionsselskab. Efter en intern konkurrence om navneforslag faldt valget på Danica — et navn der blev præsenteret i. The pension products are market return products, as are well-known in Denmark, and the insurance products cover everything from children and young people to accidents, critical illness and death. Product and Services of Danica Pensjonsforsikring Danica Pensjonsforsikring offers insurance services Contact of Danica Pensjonsforsikring Nordre Gate 12 Trondheim, 7011 Norway Founded in 1996 Phone: 47.

Next

Danica Norway

Danica pensjonsforsikring

The company is headed by Jan Petter Opedal and is organised into divisions for sales and customers services as well as personal and corporate markets. Statsanstalten for Livsforsikring Den ene anstalt, , oprettedes som en statsanstalt. Danica Pensjon is a wholly-owned Danish subsidiary of Danica Pension. I blev begge institutioner opløst til fordel for Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871, der overtog de tidligere anstalters formue, rettigheder og forpligtelser. Fra havde de to anstalter en fælles direktion og bestyrelse udnævnt af kongen.

Next

Logg inn

Danica pensjonsforsikring

Privatiseringen skete efter en hektisk debat, hvor dens modstandere beskyldte Schlüter-regeringen for at røve de opsparede værdier i Statsanstalten for at skaffe en engangsindtægt på statens budget. Danica Pension har hovedsæde på Parallelvej 17 i. Indtil var Statsanstalten den eneste egentlige livsforsikringsvirksomhed i landet. Organisation Danica Pensjon has around 65 employees divided between the head office in Trondheim and four regional sales offices. I er de dog registreret med adressen 2-12.

Next

Danica Pension

Danica pensjonsforsikring

I november overtog hele Baltica-koncernen, og straks derefter annoncerede man at Baltica ville blive frasolgt. Danica I april privatiseredes Statsanstalten ved omdannelse til et. The company was incorporated in 1996 and is based in Trondheim, Norway. Den anden, , stiftedes som en privat institution med en statsgaranti. Distribution in the personal market takes place through different banks, with the affiliated company Fokus Bank being the primary channel. Fra oktober 1995 var Danica et selskab der både udbød skadesforsikringer indbo, villa, bil og ulykke og livsforsikringer og pensionsforsikringer, som en selvstændig del af Danske Bank-koncernen.

Next

Danica Norway

Danica pensjonsforsikring

. . . . .

Next