Den kalde krigen sammendrag. Den kalde krigen

Den kalde krigen: 1945

Den kalde krigen sammendrag

Det var umulig å ha oversikt over produksjonen. November 1963 33 Den kalde krigen Amerikanske presidenter i etterkrigstiden Jimmy Carter 20. Hver eneste storby var bombet sønder og sammen, det var matmangel, boligmangel, mangel på alt. Sovjetunionen var i krig i Afghanistan og mange av soldatene døde. Omtrent 20 millioner sovjetere var drept, og de vestlige delene av landet lå i ruiner. Så lenge sovjetunionen ikke hadde ett like skremmende våpen, ville Stalin aldri våge å gå til krig, mente de fleste. Sovjetunionens stridsvogner skjøt folk ned og stoppet sånn.

Next

Den kalde krigen: Tidslinje

Den kalde krigen sammendrag

Det var klart for alle at krigen ville være slutt. Jernteppet: Skille gjennom Tyskland og Europa. Etter Sovjets fall har en del amerikanske historikere vendt tilbake til en tolkning av den kalde krigens årsaker som likner på tradisjonalistenes, ved at sovjetisk ideologi og Stalins personlighet ses blant de viktigste årsakene til den kalde krigen. Men hvordan skulle verden være etterpå? Warszawapaken var Sovjetunionens og øst-europeiskes nato. Roosevellt og Churchill godtok også at Sovjetunionen skulle ha politisk innflytelse i de østeuropeiske landene. Bare aviser som støttet de kommunistiske makthaverne fikk komme ut, og folk som skrev eller snakket mot kommunistene, kunne få alvorlige vanskeligheter.

Next

Fakta om den kalde krigen

Den kalde krigen sammendrag

Vietnam bli forent under kommunistisk styre. I 1985 kom Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen. De vest-europeiske landene, for eksempel Norge, sa ja takk. Det var først i 1952 at bolsjevikene ble strøket fra partinavnet. Tre spørsmål skiller hovedretningene fra hverandre.

Next

Historie vg 2 og 3: Sammendrag Kapittel 15: Vest mot øst

Den kalde krigen sammendrag

Både Nord-Koreas kommunistiske leder, Kim Il-Sung, og Sør-Koreas amerikanskstøttede president, Syngman Rhee, hadde ambisjoner om å overta herredømmet over Koreahalvøya. Supermaktene hadde utviklet raketter som kunne frakte atombomber. De hevdet at Sovjetunionen ønsket å utvide sitt dominansområde til hele verden. Det likte ikke den amerikanske regjeringen, som før revolusjonen kontrollerte Cuba. Kennedy fram for åpent kamera med en dyster beskjed til amerikanerne.

Next

PPT

Den kalde krigen sammendrag

I 1979 ble den polske mannen Karol Woijytla pave og kalte seg Johannes Paul 2. De startet forhandlinger om nedrustning. Alle får lage de produktene de vil, med med konkurranse mot andre. Under slike forhold hadde kommunistene stor appell. I 1985 kom Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen. Ble et symbol på Den kalde krigen som delte eurpa i 2.

Next

Historie vg 2 og 3: Sammendrag Kapittel 15: Vest mot øst

Den kalde krigen sammendrag

Tyskland var helt ødelagt i 1945, mangel på materielle behov. Til en viss grad godtok Roosevelt og Churchill Stalins krav. I en folkeavstemning om Saars framtid stemte et overveldende flertall for gjenforening med Tyskland, og Hitler lot troppene sine rykke inn i Rhinland. Tyskland og tyskere var forhatt. Frykten for en ny redselsfull krig økte blant vanlige mennesker.

Next