Det kristne gymnasium. Det Kristne Gymnasium

Det Kristne Gymnasium landets bedste

Det kristne gymnasium

. Et fællesskab, som værner om kærligheden til vores næste. De er simpelthen landets bedste til at løfte eleverne fagligt til de skriftlige eksaminer. I fællesskab afprøvede alle eleverne et, på forhånd planlagt, opvarmningsprogram. Orienteringen om nødplanen er grunden til, at eleverne skal møde op, fortæller Erik Kloster. Fælles for alle er det, at de opfordres til ikke at møde op torsdag.

Next

Det Kristne Gymnasium landets bedste

Det kristne gymnasium

Et studiemiljø med plads til personlig tro og medvandring. Det var en tiltrængt udvidelse af skolens faciliteter. De første lektioner er overstået, og den varme mad står parat i kantinen. Som et led i skolens trivselsstrategi, er undertegnede inviteret til at afholde to workshops med 1G eleverne i marts måned 2019. Som på så mange andre skoler bliver de bageste rækker fyldt først. Dengang syntes jeg, det var så irriterende, at vi skulle sidde for åben dør, men jeg vænnede mig til det, og det er endt med, at vi heller ikke lukker døren, hvis vi er hjemme hos vores forældre.

Next

Det Kristne Gymnasium landets bedste

Det kristne gymnasium

På efterskolen blev eleverne mødt af deres idrætslærer, Frederik. Forskellen er, at det private gymnasium, hf eller studenterkursus' er præget af særlige værdier. Det skal skinne igennem i skolemiljøet, at det er et kristent gymnasium, og det er blandt andet formaliseret i form af skolesamlinger og andagter, men derudover har vi selvsagt det samme faglige indhold som andre steder, siger Karsten Hauge Mortensen. Danmarks Private Skoler er organisation for private grundskoler, gymnasier, hf og studenterkurser fordelt over hele Danmark. Arbejdet med vedtægter og placering skred fremad.

Next

Det Kristne Gymnasium som arbejdsplads

Det kristne gymnasium

Hvorfor tog du ud for at demonstrere foran Christiansborg i fredags? Heldigvis var der pauser mellem alle programmerne, da eleverne lavede evalueringer for alle programmerne i fællesskab. I biologi- og fysiktimerne underviser man derfor også, som det er påbudt, i opfattelser af verdensbilleder, i evolution og Big Bang, men lærerne understreger over for eleverne, at de selv er tihængere af Bibelens skabelsesberetning. Det gælder om at undgå fraværskrydserne ovre på skolen. Det er, fordi de er blevet kærester, lyder forklaringen. Se hvordan du tilmelder dig nede i teksten. Den er jo i brug næsten hele tiden. Efter undervisningen tirsdag dragede eleverne fra 1 og 2g.

Next

Gymnasium på den kristne måde

Det kristne gymnasium

Her får du en intro til skolen og oplever undervisning sammen med vores nuværende elever. Kostafdelingen er så småt ved at blive affolket. Hvad fik du ud af dine oplevelser til demonstrationen? Eleverne brugte deres tid flittigt og produktivt i de skønne omgivelser, på Skovbo Efterskole. Eleven skal nemlig tilbage til Californien på den amerikanske vestkyst, hvor forældrene bor. Selvfølgelig kommer det lidt bag på os, at vi ligger helt i top, siger rektor Karsten Hauge Mortensen fra Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. Vi får indimellem nogle gode debatter i timerne.

Next

Uddannelserne lukker ned: Sådan forholder de lokale uddannelser sig

Det kristne gymnasium

Efter de to første timer orienteres eleverne om, hvordan skolens nødplan for de næste to uger ser ud. Det håber jeg politikerne på Christiansborg vil se, og derfor tog vi ind på Christiansborg. Eleverne skulle nemlig introducerer og selv sammensætte et opvarmningsprogram. Dagbladet har været i kontakt med ledere fra de lokale ungdomsuddannelser for at høre, hvordan elever og lærere skal forholde sig torsdag morgen. Både elever og lærere skal blive hjemme torsdag. Tilmelding sker ved at sende en mail, Skriv dit navn og hvilken dato du gerne vil besøge os.

Next