Greve frederik christian adam moltke. Adam Gottlob Moltke

Afdød greve stod til at overtage Danmarks største gods

Greve frederik christian adam moltke

Bregentved er Danmark største gods med 6555 hektar i Danmark og en anslået værdi på 950 millioner kroner. Uagtet Moltke fuldstændig beherskede det danske sprog i skrift som i tale, vedblev hans modersmål, tysk, dog at ligge ham nærmest, og det er også i dette sprog, at hans optegnelser er affattede. Bregentved i udformning Iblandt de emner, som på den måde bleve behandlede, var landbopørgsmålet afgjort det vigtigste, og man må rose Moltke for at have ladet der være fuldstændigt frisprog på dette område, thi han sympatiserede ikke med den opfattelse, som begyndte at komme stærkt frem i litteraturen, at der burde indføres betydelige reformer for at hæve bondestanden. Han var bosiddende i London og arbejdede for det engelske firma Vescor, der udvikler landsbrugsprodukter. Ikke få steder indeholde de også historisk vigtige enkeltheder, og de vise, hvor nøje indviet Moltke har været i, hvad der skete af betydning i politisk henseende; men uangribelige for kritik er de ingenlunde. Han var også kunstnens beskytter og har efterladt væsentlige bygninger og kunstværker, som han lod tidens bedste arkitekter og kunstnere udføre.

Next

Afdød greve stod til at overtage Danmarks største gods

Greve frederik christian adam moltke

Efter at han her havde taget sit parti, fulgte han Bernstorffs fane lige så trofast, som han havde fulgt Schulins, og han var stadig en værdifuld støtte for Bernstorff, medens staten slap for et rænkespil, der på det daværende farlige tidspunkt kunde have været ødelæggende. He was the elder brother of Christian Moltke. Uddrag: Adam Gottlob lensgreve von Moltke 10. Han blev fader til generalkrigskommissær, kammerherre 1780-1846 , hvis søn var oversætteren , til generalløjtnant , til hofchef, kammerherre 1786-1840 , der efter at have ægtet besidderinden af substitutionen for ved patent af optoges i med navnet Moltke-Rosenkrantz, men som kun efterlod en ugift søn, og endelig til i , 1787-1845. En stor løn høstede Molkte unægtelig ved det trofaste venskab, som Frederik 5.

Next

Frederik moltke. 🌈 Greve Frederik Christian Adam Moltke er død. 2019

Greve frederik christian adam moltke

First to Frederikke Louise Knuth 1797-1819. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik deltog lørdag i begravelsen af grev Frederik Moltke, som omkom under en skiulykke i Japan 23. Posted comments must directly relate to the information and or topics of discussion on those blog. Count Moltke was the owner of Bregentved which is the biggest manor estate of Denmark having an area of 6,555 hectares. Han har blandt andet åbenbart gjort, hvad han kunne, for at støtte kongen imod de fristelser, som hans sanselige temperament og hans svage karakter udsatte ham for. Det gjorde, som tidligere omtalt, ikke stor forandring heri, at han blev medlem af Konseillet, da han holdt sig borte fra møderne.

Next

Adam Wilhelm Moltke

Greve frederik christian adam moltke

Det synes også, som om denne, ved siden af al den fine form, der udmærkede ham, har haft en vis docerende bredde, der kunde virke irriterende, og at han nok holdt af at lade sin åndelige overlegenhed træde frem. De handelskompagnier, der opstod, anså det for at være fordelagtigt at have stormænd i spidsen for sig. Foto: Faxe Kommunes Arkiver Den store vaskedag på Bregentved Gods. Allerede i 1364 kom godset på private hænder, og de næste 400 år havde godset en omskiftelig tilværelse med mange forskellige adelige slægter. Bregentved is located near Haslev in mid-Zealand and early mentions of the manor date back to 1319. Ikke blot ejede han de betydelige godser, der dannede han havde af dem 1747 købt af staten, 1750 af grev og 1751 og af grev Oertzen ; men han ejede tillige til forskellig tid og på , og samt og i , på , senere Marienborg på Møn, som han siden solgte til Schimmelmann, i og i.

Next

Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary attended Count Frederik Christian Adam Moltke's funeral

Greve frederik christian adam moltke

Ifølge godsforvalter ved Bregentved Gods, Anders Dolmer, er familien meget påvirket. The statue was finally unveiled in 1771, five years after King Frederik V's death in 1766. Godset er midt i et generationsskifte, hvor greve Christian Moltke overdrager det hele sin søn, greve Frederik Moltke. Ejeren af Giesegård, Frands Brockenhuus-Schack kommer ind på 10. Godset blev for første gang nævnt tilbage i 1319.

Next

dreamforce.twibbon.com » Frederik Christian Adam Moltke er død

Greve frederik christian adam moltke

Moltke began his career as a volunteer in the Ministry of Foreign Affairs in 1848. En kendsgerning er det under alle omstændigheder, at han allerede i juli 1766 pludselig fik sin afsked fra sine vigtigste embeder, og det uden , et tydeligt bevis på, at han var faldet i unåde. Selv lejligheden i England far fyldt med grønne planter. Frederik Moltke He was a school reformer, and first published his thoughts on the school system in 1835's Om de Hindringer der i vore Dage fornemmelig møde de lærde Skolers Virksomhed. Sidstnævntes søn var chef for officersskolen, generalmajor 1868-1922. The family occupied the new residence December 1794. Moltke har rimeligvis stolet på sin hukommelse, da han nedskrev dem, og den har ikke helt sjælden ganske svigtet ham.

Next

Farvel til grev Frederik

Greve frederik christian adam moltke

Han fortæller, at den unge greve bliver begravet fra Tureby Kirke lørdag 2. Kongen Erik Menved skænkede sædegården til Ringsted Kloster, der dog ikke beholdte Bregentved længe. Det var forgæves, at i slutningen af 1771 søgte at få ham til at være med i sammensværgelsen imod Struensee; ikke blot m. Billedet er cirka fra 1890-1910. Samtlige nulevende medlemmer af slægten nedstammer fra Gebhard Moltke til , der endnu levede 1563. Som de her kom til at foreligge, omfattede de en påvisning af, hvorvidt Frederik 5.

Next

Mary og Frederik sagde farvel

Greve frederik christian adam moltke

Men hvad sagde ministrene hertil? I og for sig var det naturligt, at der opstod misundelse imod ham, ikke mindre end at de bleve vrede, der havde søgt den højtstående mands hjælp og ikke opnået, hvad de ønskede. Ikke mindre måtte der blive lagt mærke til, at Moltke fik den ypperste plads ved styrelsen af , der netop stiftedes på denne tid. Et betydningsfuldt vidnesbyrd om, hvilken tillid han havde til Moltke, gav han, da han frygtede for, at sønnen var ved at skeje ud i sædelig henseende, og da han så i fortrolighed søgte Moltkes hjælp for at få klarhed herpå og for at få dårlige elementer fjernede fra sønnens omgivelser. Moltke var optaget af den spirende og især i den tekniske udvikling af landbruget. Bugge settled in where he worked as a private tutor until his death in July 1853. At the fall of the last absolute government, he too was dismissed but, a few days later, he was persuaded to form the new national government as the most suitable leader both as for his social position and as for his moderate views. Han fortæller selv, at han få år i forvejen i anledning af rygter om, at han havde samlet en kolossal formue 10-12 mill.

Next