Hässleholm miljö. Sorteringsguide

Sorteringsguide

Hässleholm miljö

I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Använd gärna när ni postar något om våra sopsamlarmonster. Nu ska det bli så skönt att få återställa marken här! Om du som företagare, renhållningsbolag eller kommun vill använda dig utav vårt koncept Sopsamlarmonster ska ett samarbetsavtal upprättas. Eld och värme är något som Flamman brinner för. Det är avfall som kommer från olika verksamheter, exempelvis bygg-och rivningsmaterial. Här på hemsidan hittar du alltid uppdaterad information. Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor.

Next

Skolprojektet

Hässleholm miljö

Vi önskar även att ni skickar en bild till oss när ni använder vårt material som vi kan publicera på vår hemsida. En viktig del av vår strategi för 2020 är därför att ta fram material till förskola och skola. Priser Hässleholms Kretsloppscenter Nedan hittar du priser för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter, kostnaden för kompostjord samt våra allmänna villkor. För mer information kontakta vår kundtjänst mail: eller via telefon: 0451-26 82 00. På miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen jobbar runt 75 personer.

Next

Tömningskalendern

Hässleholm miljö

Våra uppdrag Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbetsområden är många. Hösten 2015 påbörjade vi vårt arbete med att ta fram material till förskolan och skolan. Du kan också klicka direkt på bilderna för att få se vad som sorteras i de olika fraktionerna. För varje kilo som kommer in i Magnetens återbruksbutik den 10 och 12 december skänker vi 10 kr till Musikhjälpen. Vi producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Om det du söker inte finns i guiden skickar du enkelt sökordet vidare till oss så att vi kan lägga in det i registret. Kommunens renhållningsföreskrifter innehåller lokala bestämmelser om avfall och är baserad på vad som står i Miljöbalken.

Next

Hässleholm Miljö

Hässleholm miljö

Plastis samlar på plastförpackningar, och han samlar på både mjuka och hårda plastförpackningar. Vill du få lite inspiration om just Sopsamlarmonstren så finns de på Instagram och på Facebook. Även livsmedels- och kemikaliehantering ingår i våra uppdrag. Vi tycker givetvis det är jättekul att våra sopsamlarmonster är populära och att vårt material vill användas. Våra avdelningar Kontoret är indelat i sex avdelningar som leds av respektive avdelningschef.

Next

Skolprojektet

Hässleholm miljö

Regler om avfallshantering finns främst i Miljöbalkens 15 kapitel. Kommunen kan också göra fördjupningar av översiktsplanen för olika delar av kommunen eller tematiska tillägg för exempelvis vindkraft eller landsbygdsutveckling. Vi hanterar bygglov och arbetar med tillsyn och rådgivning för bland annat vatten- och avloppsanläggningar och avfallshantering. Detta är Flammans favoritdag då hon kan omge sig med både eld och värme - hennes brinnande intressen. Vår målsättning är att materialet ska vara anpassat efter läroplanen för olika åldrar och underlätta för pedagoger i undervisningen inom miljöfrågor. På så sätt används påsen flera gånger och plastförbrukningen kan minska.

Next

Sopsamlarmonster

Hässleholm miljö

Att deponera är dessutom dyrare än att återvinna avfallet. Välkommen till vår digitala sorteringsguide Vi arbetar ständigt med att förbättra sorteringen för att öka mängden sopor som återvinns. Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i. Detta läcker efterhand ut i naturen och förstör vår miljö.

Next

Hässleholm miljö kort

Hässleholm miljö

Förslag kommer upp medan du skriver in texten. Flamman tycker det är skönt att hon hittat nya kompisar Plastis och Pappis som hjälper henne att samla in alla förpackningar. Kunder kan bära hem frukten i påsen som därefter kan användas som matavfallspåse i hushållet. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Vi ser det som att om vi kan hjälpa varandra i vårt arbete mot en mer hållbar värld har vi en större chans att lyckas med vårt gemensamma mål. Hon samlar på allt som ingen annan vill ha. Den är inte juridiskt bindande men är ett viktigt strategiskt dokument som ligger till grund för fortsatt planering och tillståndsprövning exempelvis detaljplaner och bygglov.

Next