Hvem er du i lik meg. Andrea og Jenny spiller uvenner i serien «Lik meg»

Hvem er du?

Hvem er du i lik meg

En måte å avvise på som ikke kjennes så ille. Når klientene går ut døra for siste gang, ønsker vi at de skal ha med seg en indre tillit til seg selv og sine omgivelser slik at de kan mestre og lære av det livet har å by på av opp- og nedturer. Det skorter ikke på intellektuelle anstrengelser hos folk, tenker jeg. Ungdomstiden kan være vanskelig nettopp fordi man strever mye med slike tanker. Grunnordet Jeg—Det representerer en tingliggjøring av verden, mens grunnordet Jeg—Du springer ut av samhørighet med naturen og skaper det autentiske møtet.

Next

Hvem er du?

Hvem er du i lik meg

På spørsmålet om hva som har hjulpet, hva de tar med seg, peker overraskende mange klienter på de gangene jeg spontant har vist meg, vist mine følelser, enten jeg har strukket meg litt, vært tydelig på noe som var viktig for meg, vist usikkerhet eller rett og slett vært stille sammen med dem. Det betyr at du kan øve deg på å kjenne etter: Hva føler jeg nå? Det er nok grunnen til de få anmerkningene jeg har fått. Ikke engang av godhjertede hvite kaniner som ikke vet bedre. Det plasserer meg som et tydelig subjekt inn i et åpent, nysgjerrig landskap sammen med ham eller henne som snart skal sette seg i stolen overfor meg. Det er ikke alltid lett å se hvem som er interessert i hva basert på utseende — som vår kundesjef Helge Midttun fant ut da han tok turen ut i Oslos gater og intervjuet folk om deres interesser. Det liksom-relasjonelle som oppstår ved å få likes, kan ikke matche det personlige møtet.

Next

HVEM ER DU???

Hvem er du i lik meg

Twenge til en stor amerikansk studie hvor 16-17-åringer er blitt stilt mer enn 1000 spørsmål hvert år siden 1975, og han spør om smarttelefonen har ødelagt en generasjon. Vent nå litt… la oss ha med oss hodet når vi kjenner på identiteten vår. Det som ofte har betydd mest, er at jeg har vist meg som et medfølende, autentisk menneske, et tydelig jeg. Hva føler jeg, hva mener jeg, hva tror jeg på, hvor er mine grenser? Det som skjer i serien, kunne skjedd i en helt vanlig 7. I sitt hovedverk Jeg og du fra 1923, som er blitt et referanseverk innenfor humanistisk psykologi og pedagogikk, skriver filosofen Martin Buber at vårt forhold til verden uttrykkes i to grunnord: Jeg—Du eller Jeg—Det.

Next

Hvem er du i Friends?

Hvem er du i lik meg

Når du tar testen så bruker vi svarene dine til å kartlegge din økonomiske type basert på data fra InsightOne. Når folk blir beskyldt for noe de ikke har gjort? Du Mí… velge et program í¥ se pí¥, hva velger du? Hvilket land besí¸ker du helst? Det er et passende begrep for å beskrive virkeligheten i sosiale medier. Nærheten eller avstanden til oss selv gjenspeiles også i språket. Dette impliserer at terapeuten bør kjenne seg selv, at jo bedre man kjenner seg selv, jo bedre blir terapien. Den aller tidligste læringsprosessen for spebarn kan ikke forklares med etteraping alene, den skjer i gjensidig utveksling med omgivelsene. Ifølge nyere forskning på samtaleterapi er relasjonen mellom klienten og terapeuten av langt større betydning for utfallet av terapien enn spesifikke metoder. Men det de ikke vet; er at jeg bare spiller klumsete.

Next

HVEM ER DU???

Hvem er du i lik meg

Det er tidlig morgen og stille på kontoret, ingen av kollegaene har kommet ennå, det er en god tid å tenke, og det grunnleggende terapeutiske spørsmålet har dukket opp i meg, igjen. Om jeg ender på det siste, bør jeg tenke litt over det. Serien handler om bestevenninnene Oda og Arin som går i syvende klasse, men så får Arin nye venner. Hos mange skjedde det tidlig i livet og helt ubevisst. Det viktigste spørsmålet jeg stiller meg etter hver time er derfor: Hvem ble jeg sammen med denne klienten i dag? Databeskyttelse er svært viktig for oss i Instabank.

Next

Bloopers

Hvem er du i lik meg

Vi har gått i barnehage sammen. Du kan høre det i butikken, på kaffebar eller foran barnehagen: «Pappa må på jobb nå. Det fysiske menneskemøtet derimot, med sin ofte nervøse, usikre dialog, sin direkte avlesning av ansiktsmimikk og kroppsspråk, bærer alltid med seg en annen mulighet: Å bli invitert inn i et gjensidig fellesskap hvor vi kan bli sett, ikke bare sett på, slik at kvaliteter vi kanskje ikke visste vi hadde, kan vokse. Hvordan er det å spille en mobber? Vi har kropp, følelser og tanker begge to. Å kunne tilpasse seg omgivelsene, kan vi kalle å være fleksibel.

Next