Kiøsterud begravelsesbyrå. Minnesider

Kiøsterud Begravelsesbyrå, Stathelle, Bamble

Kiøsterud begravelsesbyrå

Ville du gjerne fulgt i en begravelse? Lytt til musikk Når man skal planlegge en begravelse kan det noen ganger være krevende å finne de riktige salmene og musikkstykkene. Byråets oppdragsområde er i hovedsak Bamble kommune, men byrået har stadig oppdrag også i nabokommunene. Slik situasjonen er nå må vi finne andre måter å vise medfølelse og deltagelse på enn å følge i begravelser og bisettelser. Minnesider er varige minner Minnesider på Internett har blitt en naturlig del av vår digitale hverdag. Minnesider er møtesteder hvor verdighet, etikk og omtanke er viktig. En tittel alene er ofte ikke nok til at man husker melodien. Vår rolle er å legge til rette alt det praktiske slik at gravferden kan få bli en minneverdig og fin opplevelse.

Next

Minnesider

Kiøsterud begravelsesbyrå

Har familien ønsket en donasjon kan dette også gjøres her. De drev byrået som en familiebedrift frem til utgangen av 2009. Vår erfaring med menneskene vi har møtt er at gravferden er en viktig begivenhet. Døden kommer før eller senere til oss alle. En verdig avskjed som speiler den dødes liv og som legges opp slik dere som pårørende kjenner det rett og riktig. Her kan man tenne lys og skrive gode ord. Like fullt er vi alle avhengig av å hjelpe hverandre gjennom å følge de anvisningene vi får fra myndighetene.

Next

Kiøsterud Begravelsesbyrå, Tostrupsvei 6, Stathelle (2020)

Kiøsterud begravelsesbyrå

Her kan du lytte til mange av de kjente og kjære salmene og musikkstykkene, og kanskje noen du ikke kjenner fra før. Dersom familien har opprettet minneside finner du også den på samme sted. . Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om noe er vi tilgjengelig enten på telefon eller epost. Men like fullt minner vi oss selv på hver dag, at de vi møter aldri før har mistet sin mor, sin ektefelle, sin bror eller sønn. Vi forbeholder oss retten til å slette innehold som kan virke støtende.

Next

Kiøsterud Begravelsesbyrå, Stathelle, Bamble

Kiøsterud begravelsesbyrå

På samme linje kan du gå direkte til blomsterbestilling. Her klikker du deg rett inn i vår blomsterbutikk og kan velge mellom mange utførelser, farger og prisklasser. For den som har mistet en av dem som sto dem nær, er situasjonen unik. I samråd med de pårørende kan vi utføre disse tjenestene på vegne av, eller sammen med dem. Hvis du ønsker at vi skal opprette en minneside tar du kontakt med oss. Om familien ønsker kan de også legge inn personlige minner om avdøde i form av tekst, bilder, filmer eller linker.

Next

Minnesider

Kiøsterud begravelsesbyrå

For andre kommuner kan det gjelde andre begrensninger. Et varmt blikk og et høflig nikk med hodet kan være gode måter å vise medfølelse på. Som en gest overfor familien oppretter vi nå en minneside for hver enkelt avdød som blir tatt hånd om av oss. I 1970 overtok deres datter Synnøve Kiøsterud Brekka og hennes mann Arne Brekka virksomheten. Vi oppfordrer derfor til å ta del i aktivitetene, f.

Next

Minnesider

Kiøsterud begravelsesbyrå

Vi har en god tradisjon her til lands med å følge i begravelser til flere andre enn våre aller nærmeste. Da vil det du bestiller matche kistedekorasjonen. Enten den kommer stille og ventet eller brått og uforberedt, vil den være en naturlig konsekvens av livet, - en erfaring vi aldri kan velge bort. På minnesider kan både du og andre bestille blomster til begravelsen og dele minner i form av tekst, bilder og musikk. Det gjør godt for de nærmeste å se at noen tenker på dem! Det er nettopp det som er omtanke slik vi har det nå. Vi følger gjerne både venner, naboer, kolleger og mange andre.

Next

Minnesider

Kiøsterud begravelsesbyrå

I disse tider er de imidlertid kun den nærmeste familie som kan følge i begravelsen. Kiøsterud Begravelsesbyrå ble etablert av Sverre Kiøsterud i 1952. På våre minnesider kan du også bestille blomster, enten til seremonien eller levert hjem til de etterlatte. Nå kan du få hjelp på våre hjemmesider. Du finner dødsannonser og minnesider her: Som et av mange tiltak for å begrense spredning av Coronaviruset er det fra og med i dag innført begrensninger på hvor mange som kan delta i gravferder. Skriv gjerne inn din siste hilsen, tenn et lys eller gi en gave om dette er opprettet på minnesiden.

Next