Knihovna litomyšl. Městská knihovna Litomyšl

Uvod

Knihovna litomyšl

Tak například Alois Jirásek zpracoval ve své pověsti téma loučení nekatolíků s vlastí na památném místě nedaleko Litomyšle, Teréza Nováková zachytila ve svých povídkách život na litomyšlském předměstí —Záhradi a Litomyšl i okolní vesnice byly kulisami povídek A. V knihovně jsme pro Vás připravili pracovní list Napříč časem s Barunkou, který není o ničem jiné než o hledání v knihách :-. Malý, ukázky z děl básníků, práce s textem. Litomyšl - základní údaje Město Litomyšl leží ve východní části Pardubického kraje, na pomezí Čech a Moravy. Dále poskytuje informace a přístup k internetu, podává i základní turistické informace, zajišťuje půjčování knih v Domě s pečovatelskou službou a donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany. Protože je knihovna zavřená, zjednodušili jsme ho a můžete ho vyplnit v pohodlí svého domova. I tyto události a postupná správa města Kostky z Postupic, Pernštejny, posléze rody , a naposledy Thurn-Taxisů přinášely městu nebývalý rozkvět a užitek.

Next

Informace

Knihovna litomyšl

Zapsána činnost: poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v souladu s ust. Dubjáková Literární pořady pro studenty I. Kroulíková Literárně vlastivědná procházka po Litomyšli — J. Kroulíková Jak se vaří knížka — co předchází tomu, než se nám dostane knížka do ruky R. Všechny výpůjčky jsou prodlouženy do 30. Beletrie je rozdělena podle věku čtenářů: Od 3 do 6 let červená Od 7 do 9 let zelená Od 12 do 14 let modrá Naučná literatura je rozdělena na jednotlivé vědní obory podle Mezinárodního desetinného třídění. Bibliobox je vzhledem k situaci s koronavirem mimo provoz.

Next

Město Litomyšl: Město Litomyšl

Knihovna litomyšl

Také proto se o Litomyšli hovoří jako o městě s tisíciletou historií. Pro školy litomyšlského regionu pořádá knihovnické lekce, pro širokou veřejnost pak připravuje kulturní akce-besedy, přednášky a výstavy. Litomyšlská nemocnice Lékařská knihovna v Litomyšli J. Babičky jsou zkušené bývalé učitelky, které děti moudře a laskavě vedou k lásce ke knížkám, seznamují je s novinkami i klasickými autory. Výpis z obchodního spolkového rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy. Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např.

Next

Městská knihovna Litomyšl

Knihovna litomyšl

V současné době má knihovna 3 samostatná oddělení - pro dětské čtenáře, dospělé čtenáře a od roku 2007 ještě čítárnu a studovnu. Pravidelně připravujeme akce pro Rodinné centrum a pro klienty denního stacionáře Ruka pro život o. Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Kroulíková Symbolika a lidová moudrost zapomenutá v pohádkách a báchorkách-Jak pohádky ovlivňují myšlení a psychiku dětí bratři Grimmové, B. Dubjáková Dobrý den pane spisovateli, básníku…- dle požadavků učitele můžeme připravit program o autorovi, který má své výročí nebo je důležitý pro školní výuku v daném období. Od roku 2007 organizujeme Litomyšlskou univerzitu 3.

Next

Uvod

Knihovna litomyšl

Kontakt Knihovnice: Kateřina Cíhová Telefon: +420 461 655 135 E-mail: , Adresa Nemocnice Pardubického kraje, a. Městská knihovna Litomyšl vedoucí: Ing. Dubjáková Aktivity v knihovně — pro zájmové kroužky i čtenářské dle dohody připravíme program na dětském oddělení i v odpoledních hodinách, nejlépe ve středu, kdy je dětské oddělení pro veřejnost uzavřeno. Dále se můžete přihlásit na oblíbené kurzy Angličtina pro začátečníky a Jemná jóga. V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací. Srovnání minulosti a současnosti — škola, volný čas, zvyky… Rezervace na Program pro rodiny s dětmi a jednotlivce Napříč časem s Barunkou Od února do června v půjčovní době knihovny kromě soboty Chcete se dozvědět, jaká tajemství se skrývají v knížkách Boženy Němcové a jaké měla Barunka dětství? Je možné pokračovat v další lekci, kdy se seznámíme s funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, paměťové techniky, Parisův kód, symbolika aj.

Next

Městská knihovna Litomyšl (Litomyšl

Knihovna litomyšl

Městská knihovna Litomyšl sídlí v budově staré radnice přímo v centru města na Smetanově náměstí. Dubjáková Známí, čtení, oceňovaní aneb autoři českých knih, které byste měli znát — život a dílo autorů J. . Zapsána činnost: získávání, zpracování a uchovávání informací a zajišťování jejich zpřístupnění. Program pro školy a veřejnost Pohádkový den s Barunkou 3. Toto město se nazývá latinsky Venetia, italsky Venezia, slovinsky Benetke odtud asi český název Benátky , německy pak Venedig. Své služby nabízíme ve třech odděleních - pro dospělé, děti a v čítárně.

Next