Kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning Ett smärtsamt liv

Vad Är Kvinnlig Könsstympning? (Medical

Kvinnlig könsstympning

Qualitative data were collected from 10 males and 10 infibulated females. Vi måste se till att alla vet vad det här är, öka medvetenheten och kunskapen om kvinnlig könsstympning. Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen. Den mest kände kirurgen på området var engelsmannen som på sin klinik opererade bort klitoris på hundratals kvinnor i slutet av 1800-talet. Substantial proportions of respondents perceived that their parents' expectations in terms of marriage and circumcision were more traditional than their own. Fotot är taget i Gambia i samband med en konferens i byn Darsilameh, med målet att få 24 kommuner att avstå från kvinnlig könsstympning. I de samhällen där könsstympning förekommer men de omskurna är i minoritet, anseskvinnorna särskilt sårbara då de är kluvna mellan sin hembygds normer och de normer som är viktigast idet samhälle de bor i.

Next

Kvinnlig Könsstympning: Multikulturalism som Gått för Långt

Kvinnlig könsstympning

Övningen påverkar mest kvinnor i östra och nordafrikanska länder. En studie från 2001 av 20-åriga sydkoreanska män fann att 78 procent var omskurna. Några haditherna inom islam är berättelser om vad profet Mohammad sade och gjorde medan han levde rör kvinnlig könsstympning. Socialstyrelsen undersökte ej hur många som genomgått ingreppet under tiden den varit bosatta i Sverige. Där finns inte förväntningar på att könsstympningen skulle förstöra sexualiteten, utan kvinnor hävdar att de inte alls har förminskad förmåga att njuta sexuellt efter ingreppet, vanligtvis en så kallad klitoridektomi. Uppskattningsvis är 100-140 miljoner kvinnor världen över ärkönsstympade.

Next

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning

Ollon och lämnas mer exponerade för smuts och och den antibakteriella, skyddande funktion som ger saknas på en omskuren penis. Endast enliten öppning lämnas så att mensblod och urin kan passera. G: Greek Papyri in the British Museum. Däremot nämns i att Gud uppmanade att omskära sig själv och sina söner, och enligt rekommenderade islams grundare profet Muhammad. I regionen i östra Uganda, strax nordöst om staden , omskärs både pojkar och flickor. De får lära sig att vara starka och inte klaga när de blir sjuka. Originally the process occurred when the girls reached puberty, but through time it has been performed on younger and younger girls.

Next

Manlig omskärelse

Kvinnlig könsstympning

Eftersom ollonet utsätts för nötning från kläder och hud efter ingreppet härdas huden och blir grövre. Hur tror ni det går att föda barn med ett igensytt underliv? Many girls die from bleeding to death, shock, infection or tetanus. Dess aktionsprogram kräveratt regeringar skall sätta stopp för praktiserandet av kvinnlig könsstympning och införa program förutbildning och rehabilitering. Antiseptiska medelkan förekomma men vanligtvis används en salva innehållande kryddor, ägg, mjölk och aska. Lagen skärptes 1999 genom att den grundläggande straffrättsliga principen om undantogs för förbudet, vilket innebär att även brott begångna på en plats där de vid tiden för brottet var legalt är straffbara i Sverige.

Next

Manlig omskärelse

Kvinnlig könsstympning

Vanligare är att traditionella omskärare kommer till invandrargrupper endast idetta syfte eller att flickorna sänds utomlands och då till hemlandet för att genomgå könsstympning. Kvinnlig könsstympning praktiseras av många muslimska och vissa kristna grupper i ett trettiotal afrikanska länder och i några muslimska grupper i Malaysia, Indien och Indonesien. When I woke up, my blindfold was off and I saw the gypsy woman had piled a stack of thorns from an acacia tree next to her. År 2007 rapporterade att 185 norsksomaliska flickor blivit könsstympade under 2005-2006, siffror som samlats in genom att intervjua 10 kvinnor som arbetade som könsstympare på plats i i nordvästra Somalia. Many African Islamic women, who have migrated to Scandinavia, seem still to be in favour of the continuation of circumcision for varying reasons.

Next

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning

De kvinnliga partnerna har dessutom åtta gånger oftare. Ett samtycke till ingreppet av pojkens föräldrar eller i kombination med pojken om han uppnått tillräcklig mognad är dock en förutsättning för omskärelsens laglighet. De flesta kvinnor som har utsatts för könsstympning bor i ett av de 28 länderi Afrika eller Mellanöstern där könsstympning praktiseras — och nästan hälften av dessa kvinnor lever iEgypten eller Etiopien. I suffered as a result of my circumcision, but I was lucky. Jag tvingadesligga platt på ryggen av fyra starka kvinnor, två höll hårt i varje ben. Många icke-regeringsstödda aktörer har antagit en ram för mänskliga rättigheternär det gäller arbetet mot kvinnlig könsstympning.

Next

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning

Det räcker alltså inte med att misstanke om könsstympning uppstår endast utifrån det faktum att en flickas familj har sitt ursprung i ett land där kvinnlig omskärelse praktiseras för att samhället ska kunna utföra en gynekologisk undersökning med tvångsmedel. We suggest that infibulated women need a carefully planned delivery, correctly performed defibulation and adequate pain relief. Fistlar är dock vanliga också i många afrikanska länder där kvinnlig könsstympning inte praktiseras. Infibulation kan medföra än allvarligare och långsiktiga problem såsom kroniska urinvägsinfektioner,njursten, infektioner på grund av den begränsade flödesvägen vid menstruation, sterilitet, ärr samt cystori vävnaderna. Andraanser att kvinnans klitoris är något ont som kan leda till att mannen dör om penis snuddar vid den. Manlig omskärelse förekommer i hela Afrika men i störst utsträckning i , , , på och på. Könsstympning skall inte förekomma någonstans i världen, men det är en skam att det sker på vår egen hemmaplan.

Next

Kvinnlig könsstympning per capita

Kvinnlig könsstympning

Pappan dömdesockså att betala 250 000 kr i skadestånd till sin dotter. Eighteen per cent of female respondents and 43% of males intended to circumcise any daughters. Den finns också dokumenterad hos , som även utförde ett mer stympande ingrepp, kallat underskärning, på pojkarna. En läkare i Malmö fick i september 2007 en varning från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han vid ett intimkirurgiskt ingrepp avlägsnade så mycket vävnad att kvinnan efteråt kände sig stympad och hade svårigheter med att urinera. Kvinnlig könsstympning har sina rötter i diskriminering av kvinnor.

Next