Legevakt namsos. Namsos kommune

Legevakt, Namsos, Abel Meyers Gate 12, 74 27 25...

Legevakt namsos

Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Mange detaljer rundt dette forslaget er foreløpig uklare, men ventes å foreligge neste fredag. I forkant av flyttingen er lokalene ved Østre tilrettelagt og rigget for at legevakta skal drives der de neste 6 månedene. Vi mener at det er bedre med omfattende tiltak tidlig som heller kan lempes på, enn små tiltak for sent» sier Ryan videre. Avtale gjøres via telefon før besøk.

Next

Namsos Fysioterapi

Legevakt namsos

. Legevakt 116117 116 117 er felles telefonnummer til alle legevaktene i hele landet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen din først. Dette er en gratis tjeneste som er åpen kvelder, netter og i helger. Individuelle vurderinger gjøres ved brukere i livets sluttfase Har du risiko for å være smittet? Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege. Du kan ha rett til godtgjørelse for utgifter til overnatting i forbindelse med reise til eller fra behandling. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

Next

Namsos legevakt, Havikvegen 8, Namsos (2020)

Legevakt namsos

Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Telefon: 116 117 Felles kommunal legevakt med telefonnummer som gjelder for hele Norge. Har du spørsmål om reise i påska? Skoler og barnehager samt kulturskolen stenges i en periode fram til og med 3. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.

Next

Sykehuset Namsos

Legevakt namsos

Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Klinikken har åpent mandag til fredag Fysioterapiklinikk med kommunalt tilskudd. Ut fra at Folkehelseinstituttet antar at det skjer en «stille smitte» i samfunnet går vi ut fra at det samme også kan gjelde i Namsos, og at smitte kan finnes i befolkningen selv om ingen per i dag er registrert smittet. Vis omsorg for hverandre i den vanskelige tida vi er inne i nå. Se mer informasjon her: Første møte i kommunens beredskapsråd — samarbeid med frivillighet, politi, heimevern og andre Kommunalt beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeidet. Akuttmedisinsk nødtelefon: 113 Nærmere informasjon: Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Rådmann Inge Ryan uttaler i denne sammenhengen at «Namsos kommune registrerer at det er mange flere menn enn kvinner i smitte-statistikken.

Next

Legevakt

Legevakt namsos

Ny adresse til legevakta Legevakta flytter inn i nye lokaler fra og med 31. Legevakt Legevakta flytter inn i nye lokaler fra og med 31. Kulturskolen, idrettshaller, bibliotek, kino, kulturhus og basseng stenger fra og med i ettermiddag. De fleste sykdomstilfeller behandles best av fastlegen som kjenner deg godt og har tilgang til journalen din. Vi forbereder oss på utvikling i smittesituasjonen blant annet gjennom å skaffe oss oversikt over tilgjengelig helsepersonell i egen organisasjon, og vi ønsker å få meldt inn fra befolkningen helsepersonell som kan være tilgjengelig for å gjøre en innsats.

Next

Legevakt, Namsos, Abel Meyers Gate 12, 74 27 25...

Legevakt namsos

Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. «Dette er drastiske tiltak som er grundig drøftet i kommunens kriseledelse. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Barnehager og skoler i Namsos kommune er stengt frem til og med 3. Namsos kommune har opprettet en egen Korona-kontakt, innført tiltak i skoler, barnehage og på kino. Rådmannen tar sikte på å legge fram kriterier og rutiner for dette i løpet av fredag 13. Ved behov for legevakt skal man benytte et av telefonnumrene til høyre avhengig av hvilken kommune man befinner seg i.

Next

Status i Namsos kommune

Legevakt namsos

«Dette er et tiltak for en ekstraordinær situasjon, og viser at vi tar koronaepidemien på dypeste alvor» sier kommunalsjef for Helse i Namsos kommune, Gørhill Skogseth Andreassen. Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Alle bursdagsselskaper bør utsettes og overnattingsbesøk begrenses. Digitalt familieteam — et nytt tiltak Namsos kommune har etablert en telefon som kan være til hjelp for barn, unge og familier i den krevende situasjonen vi er i nå. Namsos kommune er en av samarbeidskommunene med senteret, og de har ordinært kontordag hver måned i Namsos kommune. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Helsedirektoratet skriver følgende: For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.

Next