Lægehuset herlev hovedgade. Forside

Lægehuset Herlev Hovedgade I/S

Lægehuset herlev hovedgade

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Emailkonsultation Husk, at du ikke kan anvende Lægevejen. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Taarbæk Lægehus behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Det kan fx dreje sig om henvisning til psykologhjælp, der ikke er omfattet af sygesikringen, eller henvisning til kiropraktor eller akupunktur. Kortet fås på kommunens Borgerservice Det danske børnevaccinationsprogram Alder Vaccination Børne- undersøgelse 5 uger Ingen Ja 3 mdr Tetanus-difteri-kighoste-polio-Hib 1 og Pneumokok 1 5 mdr.

Next

Lægehuset Farum Hovedgade 80A

Lægehuset herlev hovedgade

Du vil blive inviteret hvert 3. Nederst kan du se, hvilke oplysninger vi gerne modtager fra dig om rejsen. Sundhedsforsikringen skal primært bruges til henvisninger, som kunne have været udført i offentligt regi. Du kan også bestille tid, forny recepter og konsultere lægen elektronisk. Der er lukket for tilgang hos Maj Mortensen. Systemet kan ikke genkende dig, hvis du ikke er oprettet i vores lægesystem.

Next

44941999

Lægehuset herlev hovedgade

Du kan desuden se dine tider, recepter og skrive og modtage mails til og fra os. Ønskes henvisning til ydelser, der ikke tilbydes via den offentlige sygesikring, arbejder den praktiserende læge ikke længere for sygesikringen, men privat, og anmodning om vurdering og eventuelt henvisning vil normalt skulle foreligge fra forsikringsselskabet inden konsultationen. Hvis du har brug for at printe vores svar, fx blodprøvesvar, kan teksten markeres med musen og kopieres over i et Word-dokument. Velkommen til klinikkens hjemmeside Kære Farumborger, der er tilknyttet vores lægehus. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Next

44941999

Lægehuset herlev hovedgade

Du kan læse vores svar ved at logge på Lægevejen. Vi har handicapindgang på vestsiden af lægehuset, som frit kan benyttes. Er du blevet vaccineret i forbindelse med en udlandsrejse, skal du huske at bestille tid til evt. Har du en eller flere kroniske sygdomme, kan sagsbehandlingen hos politiet og embedslægen betyde, at du først modtager dit endelige kørekort efter 4-8 uger. Du vil da modtage en mail med besked om, at der er svar på Lægevejen. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse samme dag og helst inden for 3 hverdage. Hjertelæger: Jørn Bech Laursen Privatklinik Lindegårdsvej 51.

Next

Lægehuset Lille Birkholm, Herlev

Lægehuset herlev hovedgade

. Du har som patient adgang til dine egne oplysninger indsigtsret. Såfremt der er behov for at tale med en læge, vil du enten blive tilbudt en akuttid, en almindelig tid eller at lægen kan ringe tilbage til dig senere på dagen. Christian Gede Boulevarden 4 2800 Kgs. Del dine erfaringer og vær med til at give Lægehuset Lille Birkholm det rette omdømme. Vi bistår gerne med vacccinationsplan og vaccination før din udlandsrejse ud fra Statens Seruminstituts anbefalinger. Vi henviser derfor ikke til speciallæge el.

Next

Randløv og Grarups klinik

Lægehuset herlev hovedgade

Lone Monsen Fax 36 31 26 08 Speciallæge Anne-Mette Svendsen Engelsborgvej 38, 1 2800 Kgs. Brug af databehandlere Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Anvendes til videokonsultation med os. Dokumentationspligt Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb denial-of-service-angreb og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter. Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 1 c og d , mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 2 c og h. Har haft den samme læge hele mit liv, så det er jo lidt utrygt at skulle finde en ny.

Next

Lægehuset Farum Hovedgade 80A

Lægehuset herlev hovedgade

Lægerne Anna Warburg Petersen og Lea Richter Vogelius indtræder i stedet for lægerne Mette Lassen og Lisbeth Vinzents. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Vi møder mange borgere, der ønsker lungebetændelsesvaccinen mod pneumokokker, der har været talt om i nyhederne. Torben Evald Nørre Farimagsgade 13, 1. Klaus Kølendorf Vodrorffsvej 56 A 1900 Frederiksberg C Telefon: 35 36 10 81 Medicinske mavetarmsygdomme Jimmy Collemorten og Svend Knuhtsen Sankt Kjelds Plads 12, 1.

Next