Maate vinadhuga lyrics. Maate Vinadhuga Lyrical

maate vinadhuga song lyrics : Maate Vinadhuga Lyrics: ‘మాటే వినదుగ’ సాంగ్ తెలుగు లిరిక్స్ అద్భుతహ!

Maate vinadhuga lyrics

Okate gamyame daarulu veerule Destination one and only, paths many Payaname nee panile Your mission is to continue your journey. Vijay Deverakonda, Priyanka Jawalkar and Malavika Nair are the stars featured in music video. Okate gamyame dhaarulu verule Payaname nee panile Arere. Okate Gamyame Dhaarulu Verule Payaname Nee Panile Arere. Maate Vinadhuga Lyrics In English Maate vinadhuga maate vinadhuga Maate vinadhuga maate vinadhuga Perige vegame tagile meghame Asale aagadu ee paruge Okate gamyame daarulu verule Payaname nee panile Arere pudutu modale Malupu kudupu neede Aa addame choopenu bratukulalo teere Aa vaipere tudiche kaare kanneere Chinna chinna chinna navvule Vedakadame bratukante Konni andulona panchava migulunte ho ho Needane snehame nee manassu choopuraa Needalaa veedakaa saayaanne nerpuraa Kashtalenni raani jebe khaali kaani Naduchunule bandi naduchunule Daare maariponi oore marchiponi Veedakule srama viduvakule Thadi aare yedapai musirenu megham Manasanta thadisela kurise vaanaa Maate vinadhuga vinadhuga vinadhuga Vegam digaduga digaduga vegam Maate vinadhuga vinadhuga vinadhuga Vegam vegam vegam Maate vinadhuga vinadhuga vinadhuga Vegam digaduga digaduga vegam Maate vinadhuga vinadhuga vinadhuga Vegam vegam vegam Perige vegame tagile meghame Asale aagadu ee paruge Okate gamyame daarulu verule Payaname nee panile Arere pudutu modale Malupu kudupu neede Marujanmatho parichayam Anthalaa paravasam Rangu chinukule gundepai raalenaa End Of Maate Vinadhuga Lyrics In English పెర్గెజ్ vegame tagile meghame అసలే ఆగడు ఈ ప్యూజ్ సాయేట్ గేమేమే దరుతు వర్లేల్ పేనానె నీ పానైల్ అరరే పుడుతు మోడల్ మౌపు కుడుపు సూది ఏకమీద కోట్పెన్యు బ్రుత్కులేలా టీర్ ఆయి వాపెరే టడికే కేరే కన్నేరే మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ వెగాం డగుదాగా డిగదుగా వెగమ్ మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ వేగాం వేగం వేగం మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ వెగాం డగుదాగా డిగదుగా వెగమ్ మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ కాశ్లేన్నీ రాణి జబీ కాహానీ నాదుకునూలే బంండి నడ్చునూల్యుల్ దారే మారాపిని ఓవర్ మార్ర్చిపోని వీకాకేల్ కథానాయకుడు విధువులే థడి అరే యడపాయి సంగీతరీనా మేఘం మనాసంట తడిసెల్ కురిసే వాననా మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ వెగాం డగుదాగా డిగదుగా వెగమ్ మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ వేగాం వేగం వేగం మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ వెగాం డగుదాగా డిగదుగా వెగమ్ మాట్ వినాధూ వనాధగ వినాధూ వేగాం వేగం వేగం పెర్గెజ్ vegame tagile meghame అసలే ఆగడు ఈ ప్యూజ్ సాయేట్ గేమేమే దరుతు వర్లేల్ పేనానె నీ పానైల్ అరరే పుడుతు మోడల్ మౌపు కుడుపు సూది మెరుజనమటో పారుచాయం ఆతాల పరవాసం రంగా చినుగులే గుండేపీ రాలేనా. Jakes Bejoy is composer of tune. హో నీదనే స్నేహమే నీ మనస్సు చూపురా.

Next

Maate Vinadhuga Song Lyrics

Maate vinadhuga lyrics

Taxiwaala 2018 star cast Vijay Devarakonda, Priyanka Jawalkar, Malavika Nair, Ravi Prakash, Uttej in the lead roles and others are playing supporting characters. Payaname nee panile Your mission is to continue your journey. Malupu kudupu neede Aa addame choopenu bratukulalo teereyyy… Aa wiper thudiche kaare kannireyy… Maate vinadhuga vinadhuga vinadhuga Vegam digaduga digaduga vegam. Vegam digaduga digaduga vegam Hair rising speed; full throttle. చిన్న చిన్న చిన్న నవ్వులే వెదకడమే. Starring Vijay Devarakonda, Priyanka Jawalkar, Malavika Mair. Malupu Kudhupu Needhe Maru Janmatho Parichayam Anthalaa Paravasham Rangu Chinukule Gundepai Raalenaa.

Next

Maate Vinadhuga Lyrical

Maate vinadhuga lyrics

Malupu Kudhupu Needhe Aa Addhame Chupe Brathukulalo Theereyyyy. Chinna Chinna Chinna Navvule Vedhakadame Brathukante Konni Andhulonaa Panchava Migaulunte. Maate Vinadhuga Song lyrics are provided below. Aaa wipere thudiche kaarre kannireyy. Taxiwaala 2018 is Rahul Sankrityan directs an Indian Telugu language film. X2 Perige vegame Thagile meghame Asale aagadhu ee paruge Okate gamyame dhaarulu verule Payaname nee panile Arere.

Next

Maate Vinadhuga Lyrics in Telugu, Taxiwaala Maate Vinadhuga Song Lyrics in English Free Online on dreamforce.twibbon.com

Maate vinadhuga lyrics

Movie: Lyrics: Krishna Kanth Singers: Sid Sriram Music: Jakes Bejoy Starring: Vijay Devarakonda, Priyanka Jawalkar, Malavika Mair Director: Rahul Sankrityan Release Date: November 17, 2018 Song Quote : Here you go! Aa addhame chupenu, brathukulalo theerey Only the windshield will show what life will bless and bestow. Arere puduthu modale, malupu kudupu neede, Unexpected twists and many a turn ordained when you were born. Nee Manassu Chupuraa Needala Veedaka. Arere puduthu modale malupu kudupu neede Unexpected twists and many a turn ordained when you were born. Chinna chinna chinna navvule Vedhakadame. Given below are the Maate Vinadhuga Lyrics in English and Maate Vinadhuga Lyrics in Tamil for your reference. Maate Vinadhuga Lyrical Song :.

Next

Maate Vinadhuga Song lyrics

Maate vinadhuga lyrics

Maate Vinadhuga Lyrics has written by Krishna Kanth and music has given by Jakes Bejoy. Maate Vinadhuga Song lyrics from the film which was sung by Sid Sriram garu. Malupu kudhupu needhe Aa addhame chupe brathukulalo theereyyyy. Your wallet will be empty too Naduchunule bandi naduchunule Be it doom or gloom this car will zip zap zoom. Dhaare maariponi oore marchiponi Your path may turn or bend even the city can change, friend.

Next

Maate Vinadhuga Lyrics in Telugu, Taxiwaala Maate Vinadhuga Song Lyrics in English Free Online on dreamforce.twibbon.com

Maate vinadhuga lyrics

Maate Vinadhuga song tuned by Jakes Bejoy. దారులు వేరులే పయనమె నీ పనిలే అరెరె. Maate vinadhuga vinadhuga vinadhuga No listening to words, not at all. మలుపు కుదుపు నీదే ఆ అద్దమె చూపెను బ్రతుకులలో తీరే. Maate vinadhuga vinadhuga vinadhuga Vegam vegam vegam.

Next

Maate Vinadhuga Song Lyrics

Maate vinadhuga lyrics

Needhane snehame, nee manassu chupuraa Your mind will show you bonds that matter true. Okate Gamyame Dhaarulu Verule Payaname Nee Panile Arere. Taxi waala directed by Rahul Sankrityan Maate vinadhuga. Maate Vinadhuga Lyrics: Maate Vinadhuga Lyrics in Telugu taken from the film and sung by. Just go below and read these lyrics and watch the video. Krishna Kanth penned Maate Vinadhuga song lyrics.

Next