Ministarstvo zdravlja posao. HITNO! POSAO Medicinska sestra

Konsultant

Ministarstvo zdravlja posao

Kontroliše kretanje osuđenih, vrši pretres prostorija gde borave lica lišena slobode, vrše poslove obezbeđenja vezane za posete, vrši sprovode, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Službe. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Колачиће прикупљамо само у циљу анализе посећености сајта ради што боље информисаности јавности као и квалитета веб презентације Прихватам. Ove usluge obuhvataju rad na organizovanju i sprovođenju obuka za zdravstvene ustanove kao i obezbeđivanju telefonske i internet podrške pri uvođenju novog načina izveštavanja. Његовим изненадним одласком изгубили смо искреног борца за добробит нашег друштва и човека који је дао велики људски и професионални допринос борби за здраву животну средину Србије.

Next

Министарство заштите животне средине

Ministarstvo zdravlja posao

Одласком др Блажића, Министарство заштите животне средине и цела Србија изгубили су великог чевека и драгоценог стручњака и професионалца. Radno mesto sanitarni inspektor zvanje savetnik Odeljenje za sanitarni nadzor Kragujevac Sektor za sanitarni nadzor 2 izvršioca Opis poslova radnog mesta: vrši inspekcijski nadzor u oblastima pod sanitarnim nadzorom rešavanjem u prvostepenom upravnom postupku, izriče upravne mere i podnosi prijave nadležnim pravosudnim organima; učestvuje u izradi izveštaja o radu Odeljenja; učestvuje u izradi evidencije objekata pod sanitarnim nadzorom; sarađuje sa inspekcijskim, pravosudnim i drugim organima i institucijama; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja. Radno mesto obezbeđenja zavoda zvanje komandir - pripravnik Služba za obezbeđenje Kazneno popravni zavod u Ćupriji 1 izvršilac Opis poslova radnog mesta: primenjuje Pravilnik o kućnom redu prema osuđenim licima u zavodu, stara se o redu, disciplini i higijeni. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano. Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci i Zakona o državnoj upravi - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; logičko-analitičko rezonovanje i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. Stručn e osposobljenosti, znanj a i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi i Zakona o sanitarnom nadzoru - usmeno; logičko-analitičko rezonovanje i organizacione sposobnosti, veština rukovođenja - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa.

Next

HITNO! POSAO Medicinska sestra

Ministarstvo zdravlja posao

Pri iskazu zainteresovanosti neophodno je dostaviti radnu biografiju na engleskom i srpskom jeziku. Neophodno je i da kandidat poseduje vozačku dozvolu B kategorije. Organizuje prijem, otpust i razmeštaj pritvorenih lica, organizuje obezbeđenje pritvorenih u zgradi tokom trajanja sprovoda, kontroliše ostvarivanje zdravstvene zaštite i higijene lica u pritvoru i prostorija pritvora, kontroliše odvijanje poseta, slanja i prijema pošte pritvorenih, po potrebi se uključuje u rad smene i u sprovodničku službu. Stručn e osposobljenosti, znanj a i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Uredbe i Upustva o kancelarijskom poslovanju u organima državne uprave - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. Kontroliše kretanje osuđenih, vrši pretres prostorija gde borave lica lišena slobode, vrši poslove obezbeđenja vezana za posete, vrši sprovode, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Službe. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Načelnik Službe za obezbeđenje zvanje stariji zapovednik Okružni zatvor u Prokuplju 1 izvršilac Opis poslova radnog mesta: rukovodi, organizuje i koordinira rad službe, stara se o snadbevanju i ispravnosti opreme i naoružanja, kontroliše izvršenje poslova i usklađuje rad službe sa ostalim službama u zavodu, pruža pomoć ovlašćenim organima u postupku prema osuđenim i pritvorenim licima, vodi propisane evidencije, vodi i usklađuje rad službe i plan postupanja u vanrednim prilikama i za potrebe odbrane, ostvaruje saradnju sa drugim zavodima.

Next

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravlja posao

Mesto rada: Kazneno popravni zavod u Požarevcu - Zabela, ul. Radno mesto obezbeđenja zavoda zvanje komandir - pripravnik Služba za obezbeđenje Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu 3 izvršioca Opis poslova radnog mesta: obezbeđuje imovinu i lica lišenih slobode u bolnici, stara se o redu, disciplini i higijeni. Mesto rada: Okružni zatvor u Prokuplju, ul. Radno mesto operatera za kancelarijske poslove zvanje referent Odsek za opšte poslove 1 izvršilac Opis poslova radnog mesta: vrši prijem i pregled pošte i podnesaka upućene Stručnoj službi, okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; formiranje i zavođenje predmeta, dostavljanje u rad, razvođenje kroz dostavnu knjigu i arhiviranje predmeta; stalna komunikacija sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o utrošku poštanskih troškova i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte.

Next

Radna mesta u Ministarstvu zdravlja, Ministrastvu…

Ministarstvo zdravlja posao

Овом кампањом Уједињене нације желе да подсете да је вода наш најважнији ресурс и да подигну глобалну свест о важности заштите вода, указујући на начине на које употребом и коришћењем воде можемо помоћи у смањењу поплава, суша, несташица и загађења воде у борби против климатских промена. Radno mesto obezbeđenja zavoda zvanje komandir - pripravnik Služba za obezbeđenje Okružni zatvor u Subotici 7 izvršilaca Opis poslova radnog mesta: primenjuje Pravilnik o kućnom redu prema osuđenim licima u zavodu, stara se o redu, disciplini i higijeni. U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Фестивал је фокусиран на аудиовизуелну комуникацију корпорација, организација и јавних управа у области одрживог развоја и очувања животне средине. Radno mesto obezbeđenja zavoda zvanje komandir - pripravnik Služba za obezbeđenje Kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitrovici 11 izvršilaca Opis poslova radnog mesta: primenjuje Pravilnik o kućnom redu prema osuđenim licima u zavodu, stara se o redu, disciplini i higijeni. Zakona o državnim službenicima, kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.

Next

Oglasi i konkursi

Ministarstvo zdravlja posao

Radno mesto obezbeđenja zavoda zvanje komandir - pripravnik Služba za obezbeđenje Kazneno popravni zavod u Beogradu - Padinskoj Skeli 1 izvršilac Opis poslova radnog mesta: primenjuje Pravilnik o kućnom redu prema osuđenim licima u zavodu, stara se o redu, disciplini i higijeni. Načelnik Odeljenja zvanje viši savetnik Odeljenje za finansijsko - materijalne poslove Sekretarijat ministarstva 1 izvršilac Opis poslova radnog mesta: rukovodi i koordinira radom Odeljenja planira, delegira, usmerava, pruža stručna uputstva, nadzire i organizuje rad ; priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i za izmene Zakona o budžetu; ostvaruje stalnu saradnju sa Ministarstvom finansija radi usvajanja predloženog nacrta Zakona o budžetu, kao i radi praćenja izvršenja budžeta; prati realizaciju budžeta u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama, prati i analizira troškove i predlaže mere za njihovu racionalizaciju; obavlja poslove platnog prometa u delu organizovanja prijema, obrade i realizacije naloga za plaćanje; učestvuje u izradi Pravilnika o organizaciji finansijske službe i stara se o njegovom sprovođenju; koordinira rad Odeljenja sa ostalim unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu; sarađuje sa službom interne kontrole Ministarstva i drugim inspekcijskim organima u postupku kontrole; usaglašava i vrši sravnjivanje knjigovostvenog stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim evidencijama; izrađuje izveštaje o radu Odeljenja i obavlja druge poslove po nalogu sekretara Ministarstva. Stručn e osposobljenosti, znanj a i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: provera psihofizičkih sposobnosti - standardizovani testovi u Centru za obuku zaposlenih u Nišu; provera znanja iz oblasti Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i iz oblasti pravila Službe za obezbeđenje - usmeno; veština komunikacije - usmeno. Obavlja i druge poslove po nalogu upravnika. Mesto rada: Okružni zatvor u Beogradu, ul. Zainteresovani konsultanti moraju navesti informacije u kojima se navodi da su kvalifikovani za obavljanje predhodno opisanih usluga. Mesto rada: Okružni zatvor u Kruševcu, ul.

Next