Navigera hem. Navigera i mappar

Använda Google Maps

Navigera hem

Blodet som ströks på dörrposterna i Egypten och som fick fördärvaren att gå förbi förebådar Jesu blod. Där är en tid av förvandling och en tid då församlingen kalibreras mot Guds Ord, tankar och planer. En ny väckelsevåg som kommer förändra det andliga landskapet och som kommer innebära att människor söker sig till de källor som har friskt vatten. Hur ser kartan ut i ett samhälle där styrka, framgång och egenlycka är utmärkta men där ett annat rike nu går fram som navigerar utifrån självuppoffring, tjänade och lydnad? Därför finns det en inbjudan inbjudan till var och en av oss. En himmelsk ton som är förankrad i folkdjupet.

Next

Navigera i mappar

Navigera hem

Vi har här i Lysekil levt i en stark gudsnärvaro från början på 2019. Det första är syndabekännelsen, omvändelsen. Jag tror att de som är ivriga och följer strömmens riktning utåt också kommer att vara de som är i det starkaste flödet från Gud. Gud har talat till sin församling under några år om tjänstegåvorna. Denna tyngd berör inte bara församlingen utan hela samhället.

Next

Använda Google Maps

Navigera hem

Det är inget nytt men det har också lett till att stora delar av kyrkan, inte minst statskyrkorna men också de s. Detta är Herrens verk, även om processen är smärtsam. Herren har ställt ett fönster, en dörr på glänt och vi märker av det. Det som kommer att bestå i församlingen är det som är byggt på Guds ord. Aldrig tidigare har församlingen varit utestängd från att fira påsk i Lysekils kyrka men i år är det nödvändigt på grund av coronakrisen. Vi har haft en öppen dörr stående i kyrkan som ett profetiskt tecken och när vi hade församlingsläger så fick vi inbjudan att gå igenom denna dörr som en symbolhandling att vi vill vara med i det nya som Gud gör.

Next

Navigera i mappar

Navigera hem

Det finns en profetisk smörjelse som Gud låter komma över vårt hjärtas ögon så att vi ser. När rädslan får makt över oss så öppnar vi oss för krafter som kan få oanade konsekvenser och följder som är högst oönskade. Om vi känner de löften som Jesus har fullbordat den första påsken, så får vi ändå ta emot Guds gåvor och får del i hans seger. Jfr Upp 22 Men det jag har sett är att nu börjar vattnet rinna fram från de platser där Guds närvaro uppenbaras. Veckan kommer att avslöja de oheliga allianserna och människornas flyktighet.

Next

Använda Google Maps

Navigera hem

Vi gör klokt i att studera dem och se vilken karaktär, vilket mod och vilken tro som utmärker dessa människor. Detta gäller våra församlingar men framför allt vårt uppdrag att vittna om Jesus i vår vardag, genom vår tjänst. En vän ringde och delade en bild häromdagen. Den uråldriga kampen mellan människan och ondskan har sitt ursprung redan i Edens lustgård. Det är hans godhet och nåd som vi söker och i ödmjukhet lyfter vi blicken och fäster den på Jesus.

Next

Ladda ned områden och navigera offline

Navigera hem

För många kommer isolering och utanförskap göra att vi kan ana Jesus väg på ett nytt sätt. Men innan jag gör det så vill jag säga att jag tror att bilden talar om det som sker nu och som jag antytt inledningsvis. När vi läser om att Jakob förbereder sig för mötet med Esau står det att han mötte Guds änglar. Om du vill bläddra mellan objekten i en mapp klickar du på mappen för att öppna den. Det andra föremålet var en stor bibeln. Det är just detta som utmärker den sista tidens väckelse. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.

Next

English

Navigera hem

Kyrkan sätter smak och färg på omgivningen och tar sin plats vilket innebär att denna världens makter skakar. Vinden sveper fram över den och den är borta, dess plats minns den inte mer. Vi får tala liv till det som är dött och frihet till det som är fånget. Detta för identifiering på arbetsplatser och för att underlätta för handel och ekonomisk förvaltning. En karismatisk kyrka som växer. Gud påminde oss om sina ordningar och vikten av att underordna oss det Gud har befallt.

Next