Obvod a obsah čtverce. Obvod, obsah, povrch a objem

Příklad: Hřiště 9

Obvod a obsah čtverce

Nebo třeba budete chtít vymalovat pokoj: U každé barvy je uváděno, na kolik vystačí metrů čtverečných, abyste tedy věděli, kolik jí koupit, musíte znát přesný obsah stěn, které plánujete vymalovat. Objem nám pak říká, kolik například vody se do daného tělesa vejde, jedná se o vnitřek tělesa. . U nich je vhodné obrazec rozdělit do dílčích obrazců, kterými jsou právě základní geometrické útvary. Nechte nám zprávu Narazili jste na chybu v aplikaci? Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé Text zprávy E-mailová adresa ať Vám můžeme odpovědět Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. Obsah obdélníku vypočítáme tak, že šířku násobíme délkou.

Next

Vypočítat obvod a obsah čtverce na JakSpočídreamforce.twibbon.com

Obvod a obsah čtverce

Tyto veličiny mají důležitý význam i v praxi. Z obrázku vyplývá, že byt má rozměry 584 cm a 1183 cm a jeho plocha je obdélníková. Výsledky proto používejte pouze jako orientační kontrolu vašeho výpočtu. Tak třeba pokud chcete oplotit zahradu, zde bude potřeba zjistit obvod, abyste věděli, kolik máte koupit metrů pletiva. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí k zajištění správného počítání formulářů na této stránce, nemůžeme zaručit, že se v některé části nevyskytuje chyba. Uveďme si příklady, kdy se vyplatí v běžném životě umět vypočítat obvod a obsah. V dalších částech se zaměříme na základní geometrické útvary v rovině, u kterých uvedeme vždy vzorce pro výpočet objemu a obsahu a dva demonstrativní příklady, které budou řešit jejich výpočet.

Next

Ètverec, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopøíèka, vepsaná a opsaná kružnice

Obvod a obsah čtverce

Pokud na této stránce najdete chybu, byli bychom rádi, kdybyste nám to nahlásili pomocí kontaktního odkazu v dolní části této stránky a budeme se snažit chybu co nejdříve opravit. Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Vypočítat obvod a objem těchto základních útvarů podle výše uvedených vzorců a následně je sečíst. Úvod Obvod a obsah patří mezi základní charakteristiky, které je možno zkoumat u všech geometrických obrazců.

Next

Obsah, obvod

Obvod a obsah čtverce

Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod. Velmi často se objem udává v litrech. . .

Next

Vypočítat obvod a obsah čtverce na JakSpočídreamforce.twibbon.com

Obvod a obsah čtverce

. . . . . .

Next

Obvod (geometrie)

Obvod a obsah čtverce

. . . . .

Next