Ovtes osio c liite 1. Opettajan palkat ja palkkiot

Työpaikat Kuopiossa, sivu 3

Ovtes osio c liite 1

Soveltamisohje Vieraan kielen kokeen eri osien tarkistus ja arvostelu katsotaan yhdeksi kokeeksi, samoin äidinkielen osasuoritukset. Carrot Itä-Suomi Oy 3-6 kk Sopimuksen mukaan 25 päivän kuluttua 145. Opinto-ohjaajan opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 500 tunniksi. Oppilaitokset siirtyvät vuosityöaikaan hyvin eri vaiheissa. Värväämö Oy 1-3 kk Sopimuksen mukaan 34 päivän kuluttua 109. Intressejä on vain soviteltava ja polkua rakennettava kohti parempaa sopimusta. Kokonaistyöajassa olevan apulaisrehtorin tai aikuiskoulutusjohtajan peruspalkat, ks.

Next

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32)

Ovtes osio c liite 1

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 :n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 :n mukaisesta peruspalkasta ja 4 :n 2 5 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. Muutos on stilistinen, eikä vaikuta sopimusmääräysten soveltamiseen. Tämän pykälän henkilökohtainen siirtymäkauden lisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan. Jos työaika ylittää 1 700 tuntia, se edellyttää opettajan suostumusta. Siksi on sovittu niin, että epämukavan työajan lisät alkavat siitä, kun ensimmäisen sidotun työtehtävän alkamisesta on kulunut kahdeksan tuntia. Tämä voi perustua työnantajan määräykseen tai muuhun syyhyn. Työaika kirjataan työaikasuunnitelmaan Kaikki opettajan työtehtävät vahvistetaan etukäteen annettavassa työaikasuunnitelmassa.

Next

Opettajan palkat ja palkkiot

Ovtes osio c liite 1

Vuosityöaikasopimuksessa opettajan palkka määräytyy liitteen 4 ammatillisten aineiden opettajan palkkana 2,5 ylitunnin mukaisesti. Viran haltijan siirtymisestä toiseen virkaan on kyse myös mm. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Työaikasuunnitelman toteutumista seurataan läpi suunnitteluvuoden. Näiden lisäksi opettajalla on 24 tuntia suunnittelutyöaikaa.

Next

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

Ovtes osio c liite 1

Toinen elementti on opetusvelvollisuuksien erot, kolmas tavoite yhdistää useita sopimuksia yhdeksi sopimukseksi, koska lainsäädäntö muuttui ja koko ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttui. Jos näin tehdään, tehtävästä maksetaan palkkio, joka saadaan jakamalla määräyksen saaneen viran haltijan varsinainen kuukausipalkka luvulla 152 ja kertomalla työnantajan tehtävään vahvistamalla tuntimäärällä. Kaikille sijaisuuksille on osoitettava työaikaa, ja niistä on maksettava palkka. Tämän ja yleiskorotuksen vuoksi rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 8,73 %:lla. Kauppaoppilaitoksessa opettajan suunnittelutyöaika on 24 tuntia lukuvuodessa.

Next

Työpaikat Kuopiossa, sivu 3

Ovtes osio c liite 1

Esimerkiksi opetustapahtumassa opettajan työaika on eri asia kuin opiskelijan työaika. Omaa nykyistä palvelussuhdettaan koskeviin kysymyksiinsä jäsenet saavat parhaiten vastauksen tietoturvallisilla. Vastaavat muutokset on toteutettu tuntiopettajilla. Koulumatkakuljetusoppilaiden ohjaustyön teettämismahdollisuutta on laajennettu koskemaan myös tilannetta, jossa opettaja määrätään järjestämään ohjattua toimintaa oppilaille, jotka kuljetusjärjestelyjen vuoksi joutuvat odottamaan koululla ennen koulutyön alkua. Yleisaineiden yhdysopettajaksi määrätyn opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan seuraavasti: Luokkien lukumäärä Opetustuntien huojennus viikossa mom.

Next

Palkkaliite

Ovtes osio c liite 1

Jossain vaiheessa joka ikinen neuvottelukierros tullaan tilanteeseen, jossa työnantaja toteaa, ettei jokin esityksemme käy, koska se maksaa liikaa. Päätoimiselle tuntiopettajalle lasketaan tarvittaessa eri oppilaitosmuodoissa pidettävien tuntien perusteella painotettu peruspalkka ja opetusvelvollisuus. Jokainen voi lähettää omia ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaan liittyviä kysymyksiään, kehitysideoitaan tai huolenaiheitaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat: Rehtori, apulaisrehtori, aikuiskoulutusjohtaja 5 v. Päivien työrytmi ja tauot Opettajalle resursoidaan jokaiseen tehtävään se aika, joka tehtävän suorittamiseen kuluu. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten sekä metsä- ja puutalousoppilaitosten opettajien työtunnit lukuvuonna 1.

Next