Papoušek zpěvavý. Genetická kalkulaèka 1.3 Papou¹ek zpìvavý

Papoušek Spěvavý :: Australští papoušci

Papoušek zpěvavý

Dále se samec pozná podle znaku, že má červený kostřec. Mláďata opouštějí hnízdo po 29 — 37 dnech průměrně za 30 dní. Zajímavosti Papoušek zpěvavý je známý svými pečovatelskými schopnostmi. Samec: Má čelo a tváře duhově modrozelené; témě, záhlaví, krk a prsa jasně smaragdově zelené; břicho žluté, okolí řitního otvoru, spodní krovky ocasní bílé se zelenými skvrnami, plášť, záda a křídla tmavě modravě zelená, kostřec cihlově červený; vrchní krovky ocasní zelené, střední a velké krovky křídelní ramenní skvrny žluté, spodní krovky, ohbí křídla, letky loketní a vnější letky ruční modré. Vajíčka jsou snášená v intervalech 28 hodin. Také je potřeba upravit krmnou dávku a podávat více olejnatých zrnin semenec, slunečnice. Rádi se koupou a proto jim v létě dáváme do misky vodu na koupání.

Next

Chov papouška zpěvavého

Papoušek zpěvavý

Velikost Přibližně 26 až 28 centimetrů Rozlišování pohlaví Samečkové mají daleko výraznější zbarvení. Èasto je spatøíme na dnì voliéry, kde si èásteènì hledají potravu. Můžeme je přezimovat celoročně ve voliéře, je však nutné, aby si zvykli a aby nocovali v uzavřeném prostoru. Musí mít neustále dostatek čerstvé vody v mělké kameninové misce. Grit a sépiová kost pro lepší trávení jim jen prospěje. Zobák černý, duhovka hnědá, ozobí šedohnědé, nohy šedé. Papoušek zpěvavý Třída: Ptáci Aves Řád: papoušci Psittaciformes Čeleď: papouškovití Psittacidae Druh: Papoušek zpěvavý Psephotus heamatonotus Výskyt: Vnitrozemí jihovýchodní Austrálie Velikost: 27 cm včetně ocasu Hmotnost: 65 g Kroužek: 4,0-4,5 mm Počet vajec: 3-6 Inkubační doba: 19 dní, mláďata vylétají po 30 dnech Potrava: zrniny, ovoce, zelenina Cena: 200 Kč přírodní, 300 Kč lutino, skořice 250 Kč Popis: Papoušek zpěvavý je nejčastěji chovaný druh u českých, ale i zahraničních chovatelů.

Next

Papoušek zpìvavý

Papoušek zpěvavý

Krmení: Krmení papoušků zpěvavých je obdobné jako u jiných druhů. Ptáci, kteří jsou od mládí zvyklí třeba na andulky, tak je tolerují i v dospělosti a neubližují jim. Chov v zajetí: Papoušci zpěvaví jsou značně odolní a otužilí, snesou i větší mrazy, aniž jim to nějak uškodí. Příčný spodní křídelní pásek výrazný, zobák šedý. Snůška činí u mladých ptáků 3 — 4, u starších 5 — 7 vajíček. Klimatické podmínky Mají-li ptáci k dispozici izolovaný vnitøní úkryt a venkovní výlet na chránìném místì, nemusíme ptákùm jejich obydlí za zimních mìsícù vytápìt.

Next

Papoušek zpěvavý :: chov papoušků

Papoušek zpěvavý

Je dobré mu poskytnout větve k sezení, které není schopen obejmou nohou. Chov tìchto ptákù ve skupince je vìtšinou neúspìšný vzhledem k jejich agresivitì. Denně čerstvou vodu do napáječek a v létě vodu do misky na koupání. Staří jsou zvláště agresivní, chtějí-li znovu zahnízdit. Ke konci snůšky se interval prodlužuje. Já používám budky kmenového typu o rozměrech: 30cm v průměru a na výšku 60cm.

Next

Genetická kalkulaèka 1.3 Papou¹ek zpìvavý

Papoušek zpěvavý

Samička snáší 4 až 6 bílých vajec, na kterých sama sedí po dobu 18 až 20 dnů. K ostatním druhům papoušků můžou být agresivní ale není to pravidlem. Chovatelské zaøízení Papoušek zpìvavý rád létá, a proto také nepatøí do omezeného prostoru bytu. Mladé samečky poznáme v hnízdě podle červeného zbarvení spodních zád a podle nápadně zelených hlav. Na dno můžeme položit vrstvu vlhkých pilin. Samice je šedozelená bez červeného kostřce. Papoušek zpěvavý Psephotus heamatonotus Výskyt: Vnitrozemí jihovýchodní Austrálie Velikost: 27 cm včetně ocasu Hmotnost: 65 g Kroužek: 4,0-4,5 mm Počet vajec: 3-6 Inkubační doba: 19 dní, mláďata vylétají po 30 dnech Potrava: zrniny, ovoce, zelenina Cena: 200 Kč přírodní, 300 Kč lutino, skořice 250 Kč Popis Papoušek zpěvavý je nejčastěji chovaný druh u českých, ale i zahraničních chovatelů.

Next

Papoušek zpěvavý (Psephotus heamatonotus)

Papoušek zpěvavý

Mladší samice méně, starší více. Samec je modrozelený, kostřec má červenou barvu a břicho žluté. Ovoce mnoho nepotřebují, přesto by jablko měli mít stále k dispozici. U samiček kromě toho většinou chybí červená barva na kostřci nebo má velice slabý odstín. Jejich odchov je celkem nenáročný. V našem podnebí je plně aklimatizovaný, takže je možné ho nechat ve venkovní voliéře i přes zimu.

Next