Poliisi porvoo. Itäväylä

Poliisi Porvoon tapahtumista: Isä sai lapsen haltuunsa sieppaamalla

Poliisi porvoo

Teemme jalkautuvaa nuorisotyötä ensisijaisesti nuorten hyväksi. Asi­aan puu­tu­taan, jos oles­ke­lu ai­heut­taa vaa­raa tai häi­ri­ö­tä ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le ja tur­val­li­suu­del­le tai ih­mis­ten ter­vey­del­le. Poliisi ei lähtökohtaisesti puutu tarpeettomaan oleskeluun yleisellä paikalla. Nuoret tarvitsevat vanhempien ja muiden aikuisten tukea ja ohjausta erityisesti tällaisessa poikkeustilanteessa. Poliisi kertoo tiedottavansa tapahtumista lisää sunnuntaina aamupäivällä. Olem­me tur­val­li­si­na ai­kui­si­na pi­tä­mäs­sä huol­ta nuo­ris­ta ja hei­dän hy­vin­voin­nis­taan.

Next

Poliisi: Porvoon ampumatapauksen etsinnät jatkuvat

Poliisi porvoo

Siksi kaupunki mahdollistaa poliisin automaattisen liikennevalvonnan keskustan alueella. Aleksanterinkadulla valvontapisteen ympärillä on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut lukuisia omaisuus- ja henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia. Lisätietoja Liikenneinsinööri Hanna Linna-Varis puh. Myös ilkivalta on lisääntynyt esimerkiksi Kokonniemen alueella. Ajonopeudella on merkitystä sekä onnettomuuksien määrään että niiden vakavuuteen. Mitä tehokkaammin saamme yhdessä viruksen leviämisen estettyä, sen nopeammin pääsemme palaamaan normaaliin arkeen takaisin koko yhteiskunnassa, toteaa komisario Olavi Merihaara Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Porvoon kaupunki ja poliisi saavat runsaasti yhteydenottoja ylinopeuksista katualueilla.

Next

Poliisin automaattinen liikennevalvonta alkaa Porvoossa

Poliisi porvoo

Yleisesti ottaen automaattivalvonnasta kaupungille koituvat kustannukset ovat pieniä verrattaessa niitä liikenneonnettomuuksista koituviin kustannuksiin. Por­voos­sa nuor­ten suo­si­mia ko­koon­tu­mis­paik­ko­ja on ol­lut eri­tyi­ses­ti Gam­mel­bac­kan, Ke­vät­kum­mun ja kes­kus­tan alu­eil­la esi­mer­kik­si skeit­ti­par­keil­la, Lin­na­mä­en alu­eel­la ja bän­di­ti­lois­sa, kou­lu­jen pi­hoil­la ja Tai­de­teh­taan alu­eil­la sekä Ko­kon­nie­men lii­kun­ta­pai­koil­la. Ajoit­tain nuo­ria on saat­ta­nut ol­la kool­la kym­me­nit­täin esi­mer­kik­si kou­lu­jen pi­hoil­la ja lii­kun­ta­ti­lo­jen lä­hei­syy­des­sä. Poliisi kuulusteli teosta epäiltyä miestä, ja kahta todistajaa tiistaina. Poliisi vastaa automaattisesta liikennevalvonnasta Automaattinen liikennevalvonta toteutetaan Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteistyönä. Nuoria muistutetaan siitä, että valtioneuvoston päätös yli 10 hengen kokoontumisten kieltämisestä koskee kaikkia, myös nuoria. Sunnuntain vastaisena yönä Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneet lukijat kertovat nähneensä jopa kymmeniä poliisiautoja ja moottoripyöriä menevän Porvoon suuntaan Porvoon moottoritiellä.

Next

Poliisi ja Porvoon kaupunki muistuttavat: myös nuorten on vältettävä kokoontumisia

Poliisi porvoo

Vanhempia kannustetaan keskustelemaan asiasta kotona ja muistuttamaan siitä. Nuo­ri­so­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jät ke­hot­ta­vat nuo­ria py­sy­mään pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä ja ovat sa­mal­la läs­nä nuor­ten ar­jes­sa. Kaupunki järjestää automaattivalvonnan tarvitsemat nopeusilmaisimet, tolpat, ja sähkönsyötön. Hei­hin voi ot­taa yh­teyt­tä myös pu­he­li­mit­se nu­me­rol­la 040 192 8728. Valvonta kohdistuu keskustan suuntaan tulevaan liikenteeseen Porvoossa automaattista liikennevalvontaa sijoitetaan aluksi kolmeen kohteeseen: Aleksanterinkadulle, Werner Söderströminkadulle sekä Loviisantielle. Monien poliisien kerrotaan olevan raskaasti aseistettuja ja pukeutuneen suojavarusteisiin. Kustannuksena yhden valvontapisteen toteuttaminen on samaa luokkaa kiinteän hidastetöyssyn kanssa.

Next

KAHTA POLIISIA AMMUTTU PORVOOSSA AMPUJAA EI OLE SAATU KIINNI?!

Poliisi porvoo

Myös il­ki­val­ta on li­sään­ty­nyt esi­mer­kik­si Ko­kon­nie­men alu­eel­la. Lisätietoja: nuorisopalveluiden päällikkö Nina Jorkama puh. Lisäksi tavoitteena on parantaa turvallisuutta Mannerheiminkadun ja Wittenberginkadun risteyksessä, jota käyttävät mm. Suosittelemme, että ihmiset välttävät tarpeetonta oleskelua yleisellä paikalla koronavirustartuntojen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Kolmannessa valvontapisteessä Werner Söderströmin kadulla ajonopeudet ovat korkeita. Valvonta kohdistetaan keskustan suuntaan ajavaan liikenteeseen.

Next

Itäväylä

Poliisi porvoo

Nuo­ri­so­työn­te­ki­jät päi­vys­tä­vät nuor­ten suo­si­mil­la pai­koil­la Kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lut päi­vys­tä­vät ja seu­raa­vat ti­lan­net­ta eri­tyi­ses­ti nuor­ten suo­si­mil­la pai­koil­la maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 14—20 sekä per­jan­tai­sin kel­lo 14—22 ja lau­an­tai­sin kel­lo 18—22. Varsinkaan nuoremmat lapset eivät osaa aina huomioida, että aikuiset voivat rikkoa liikennesääntöjä, joten sääntöjen noudattamisen tehostaminen on paikallaan. Poliisin mukaan tehtävä ei ole tullut poliisille puukotustehtävänä, vaan lapsen huoltajuuttta koskevana erimielisyytenä. Nuorisotyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä myös sosiaalipäivystyksen kanssa. Automaattivalvonnan tarkoituksena ei ole kerätä sakkotuloja valtiolle, vaan parantaa liikenneturvallisuutta.

Next

Poliisi: Porvoon ampumatapauksen etsinnät jatkuvat

Poliisi porvoo

Liikenteessä vaaditaan erityistä huomaavaisuutta, kun saavutaan keskusta-alueelle, jossa liikkuu enemmän kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Epäiltynä oleva mies, lapsen isä, sai lapsen haltuunsa sieppaamalla. Alueella liikkuu paljon lapsia ja valvonnan ilmeinen tavoite on parantaa erityisesti lasten liikenneturvallisuutta. Itä-Uudenmaan poliisin tutkinnanjohtaja, komisario Jyri Hiltunen haluaa tarkentaa julkisuudessa liikkuneita tietoja koskien Porvoossa 3-vuotiaan lapsen puukotusta. Ajoittain nuoria on saattanut olla koolla kymmenittäin esimerkiksi koulujen pihoilla ja liikuntatilojen läheisyydessä.

Next