Polismyndigheten lediga jobb. Lediga jobb

Jobba på NFC

Polismyndigheten lediga jobb

Polisen ska bedriva en enhetlig, målinriktad och effektiv internationell verksamhet som bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisområdeskansliet har till uppgift att planera, följa upp och stödja verksamheten ur ett polisområdesperspektiv, kortsiktigt såväl som långsiktigt. Polisregionen är indelad i fyra polisområden, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland samt fyra regionala enheter, Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten eller Regionkansliet. Jobbland bjuder på tips och nyheter om arbetslivet, jobbsökning och rekrytering. Kansliet arbetar som stöd för polisområdets ledning och på kansliet finns tre grupper; förvaltningsärenden, intern service och operativ verksamhetsstyrning. Våra system används i polisernas vardag — dygnet runt, året runt.

Next

Lediga jobb

Polismyndigheten lediga jobb

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på Jobbland är Sveriges nya arbetslivsmedia och jobbsökarsajt. Arbetsbeskrivning Arbetet som passhandläggare i receptionen innebär att fatta myndighetsbeslut, vilket ställer. Polisområde Östergötland är i sin tur indelad i tre lokalpolisområden; Linköping, Norrköping och Motala, en utredningssektion samt ett kansli. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Beskrivning av arbetsplatsenPolisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Vidare kan du också komma att vara behjälplig med arbetsuppgifter kopplade till vår receptionsverksamhet såsom handläggning av hittegods, beslag och anmälningsmottagning.

Next

Lediga jobb på Polismyndigheten

Polismyndigheten lediga jobb

Du kommer att ha ett ansvar för arresten. Polisregion Nord har drygt 2000 anställda och omfattar Sveriges fyra nordligaste län. Polisyrket är omväxlande och ställer höga krav på varje polis. I det operativa arbetet kommer du att delta vid genomförandet av gränskontroller och medverka vid arbetsplatsinspektioner. Så om du letar efter nya utmaningar för din karriär inom it-säkerhet, krav och testning, ledning och utveckling har du kommit till rätt plats.

Next

Polismyndigheten söker jurister med fokus på styrdokument

Polismyndigheten lediga jobb

I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. De administrativa inslagen i arbetet handlar bland annat om att utreda identiteter och att planera genomförandet, samt delta i verkställigheter av avlägsnandebeslut. Du kommer också i viss mån vara behjälplig med att skriva styrdokument. Sektionen är indelad i fyra operativa grupper, en i varje län, samt en administrativ grupp. Arbetsort enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Next

Lediga jobb på Polismyndigheten

Polismyndigheten lediga jobb

Polisen bidrar också till den hållbara utvecklingen genom det miljöledningsarbete som bedrivs i myndigheten. Som jurist vid Polismyndigheten är det viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo och är prestigelös och lösningsinriktad. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Arbetet innebär metodutveckling av styrdokumentsarbetet i myndigheten och att lämna råd och stöd till de process- och verksamhetsansvariga som ska ta fram föreskrifter och andra styrdokument.

Next

Polismyndigheten söker jurister med fokus på styrdokument

Polismyndigheten lediga jobb

. Arbetet kan till viss del även innebära allmänjuridiskt arbete som att göra rättsutredningar, ta fram underlag för besvarande av remisser, delta i projekt och arbetsgrupper och besvara allmänna frågor som hör till enhetens ansvarsområde. I Finland heter Jobbland Duunitori och är känd för landets största jobbsökmotor. Vi är den mest trafikerade rekryteringsmedia med över 500 000 besökare varje vecka. Region Öst består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Next

Lediga IT

Polismyndigheten lediga jobb

Gränspolissektionens huvuduppdrag är att ansvara för regionens yttre gränskontroll, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, inre utlänningskontroll, arbetsplatsinspektioner och medverka till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Gränspolissektionens huvuduppdrag är att ansvara för regionens yttre gränskontroll, verkställighet av avvisnings-. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta. Som kanslichef i polisområde Östergötland har du ett viktigt uppdrag att. Arbetsplatsbeskrivning Polismyndigheten består av drygt 30 000 medarbetare och är organiserade i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. I arbetet ingår också att stödja avdelningschefen i granskningen av att de beslut som rikspolischefen fattar är författningsenliga och inte strider mot myndighetens styrdokument.

Next