Renässansen. Inreda med mera: Renässansen

Svenska som andraspråk: Renässansen

Renässansen

Bruni's first two periods were based on those of Petrarch, but he added a third period because he believed that Italy was no longer in a state of decline. Genom bland andra Alberti, fördes hans idéer vidare in i den romerska högrenässansen vid 1500-talets början, och togs upp av dess främste arkitekt Donato Bramante. To answer the increased need for labor, workers traveled in search of the most favorable position economically. Människan är alltings mått och harmoni, enkelhet, klarhet kännetecknar tidens arkitektur, måleri, musik. Demand for music as entertainment and as an activity for educated amateurs increased with the emergence of a bourgeois class. I Europa blev Italien snabbt det stilledande landet med sina kända möbler.

Next

Renässansen

Renässansen

Jag hoppas att Du kommer att känna dig välkommen här på min blogg. Formal meetings of elected representatives were suspended during the height of the epidemic due to the chaotic conditions in the city, but a small group of officials was appointed to conduct the affairs of the city, which ensured continuity of government. His library was second only in size to the. Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. Museum , The development of was part of a wider trend towards in the arts.

Next

Renässansens litteraturhistoria

Renässansen

The Renaissance : , : was a in marking the transition from the to and covering the 15th and 16th centuries. Under och gav muslimerna de norditalienska stadsstaterna Genua, Venedig och Florens monopol ensamrätt på den europeiska importen av muslimernas handelsvaror från Orienten. The invention of the by German printer allowed the rapid transmission of these new ideas. Various theories have been proposed to account for its origins and characteristics, focusing on a variety of factors including the social and civic peculiarities of Florence at the time: its political structure, the patronage of its dominant family, the , and the migration of and their texts to Italy following the to the. Many early Spanish Renaissance writers come from the , including and. Istället blev de antika idealen moderna på nytt.

Next

renässans

Renässansen

Tidsramarna för epoken varierar kraftigt bland olika forskare, med början satt till mellan 1100- och 1200-talen, och dess slut under mitten av 1700-talet. Med flygplanet Concorde kunde man resa samma sträcka på tre timmar. Journal of the History of Ideas. Renässansen hyllade människonaturens rikedom och skaparförmåga. Det var den romerske arkitekten Vitruvius skrift De architectura, skriven decennierna före vår tideräknings början, som nu åter lästes med stort intresse. Other major centres were northern such as , , , , and finally during the. As a result of the decimation in the populace the value of the working class increased, and commoners came to enjoy more freedom.

Next

Renässansen

Renässansen

Antonio Bonfini, , , and spent many years in Matthias's court. In the 1330s referred to pre-Christian times as antiqua ancient and to the Christian period as nova new. Likewise, the position of Italian cities such as Venice as great trading centres made them intellectual crossroads. Upptäcktsresorna fick emellertid ofta katastrofala följder för folken som bodde i de påträffade områdena. This was supported by temporarily strengthened monarchies in both areas, as well as by newly established universities. Classical texts could be found alongside humanist writings. Florence's population was nearly halved in the year 1347.

Next

renässans

Renässansen

Composed as a series of dialogues set in a country house in the Mugello countryside outside Florence during the plague of 1430, Palmieri expounds on the qualities of the ideal citizen. Även på prosans område gick alltså de italienska författarna i täten. Man ansåg sig ha återupptäckt antikens storhet efter att gamla översättningar från antika grekiska skrifter nått allmänheten. Våra produkter innehåller naturlig saltlösning och har utvecklats i nära samarbete med läkare och annan medicinsk expertis i snart 30 år. Programmet passade de nya nationalstaterna.

Next