Rørvig vandværk. Rørvig Vandværk udskifter 900 målere » Nykøbing Avis

Rørvig Vandværk udskifter 900 målere » Nykøbing Avis

Rørvig vandværk

Det er Morten fra analyseselskabet DonsLab, der orienterer om, at resultatet fra den planlagte analyseprøve foreligger, og at der er fundet e-coli bakterier i drikkevandet på Rørvig Friskole og Rørvig Hallen. Vandet der pumpes ud til dig fra vandværket løber langt igennem, ofte gamle rørledninger, der kan afgive et væld af giftstoffer, tungmetaller og andet skidt. I forbindelse med reparation af ledningsbrud, kan vandet i rørene være lidt misfarvet. Det vand, der skummer let, når det kommer i forbindelse med sæbe, kalder vi blødt. Målte maksimale analyseværdier i 2014 og 2013: Maks. Gennemsnitlige analyseværdier for udvalgte parametre i 2014 og 2013: Maks.

Next

Private vandværker åbningstider i Rørvig

Rørvig vandværk

Beretning for året Regnskab for driftsåret Budget for det kommende driftsår. Anlægsbidraget til stikledninger dækker etableringen af en normal stikledning fra forsyningsledningen til brug for den ny interessent. Anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger modsvarer værdien af Vandværkets eksisterende faste anlæg. Denne proces er dog ret kostelig. Rørvig Vandværk Odsherred Forsyning varetager opkrævning, men ikke drift af Rørvig Vandværk Odsherred Forsyning og Rørvig Vandværk har indgået administrativt samarbejde pr. Alligevel er dette ikke en garanti for at vandet, der når ud til dine haner, nødvendigvis er sundt. Rørvig vandforsyning er baseret på enten overflade vand, eller grundvand som de primære kilder.

Next

Rørvig Vandværk I/S

Rørvig vandværk

Efterfølgende er der udført ca. Kort om Rørvig Vandværk Rørvig værk hører blot til en af de mange forsyninger, der findes i Danmark. Køber og sælger må selv foretage aflæsning af måleren og estimere mellemværende til refusionsopgørelsen. Vores elektrikere er grundige og har altid den fornødne kompetence. Omvendt, kan du selv sikre dit vand ved at benytte en vandrenser. Rørvig El er eksperter inden for el-arbejde, el service, el varme, belysning og varmeanlæg, herunder energioptimering.

Next

Kontakt

Rørvig vandværk

Er du kunde hos Rørvig Vandværk, vil du fremover modtage din vandregning sammen med spildevandsopkrævningen fra Odsherred Forsyning. Farven kommer fra belægning i rørene og er ganske ufarlig. Se her et eksempel pdf hentet fra Kan Rørvig forsyning løbe tør for vand? På den måde kan du selv reducere eller helt fjerne kalk, klorin og andre uønskede giftstoffer. En anden mulighed er, at destillere vandet du drikker fra Rørvig vandværk med et vand destillationsapparat, som kan gøre dit vand 100% rent. Værd at vide om din lokale vandforsyning Når der leveres vand til 25 eller flere personer, betegnes det som en offentlige vandforsyning. I nogle kommuner pumpes vandet først op i vandbeholdere, placeret i de såkaldte vandtårne, hvorfra drikkevandet så kan ledes ud til forbrugerne.

Next

Rørvig el

Rørvig vandværk

Ved kort tids indtagelse er dette nok ikke farligt for dit helbred. Dette vand bruges af private såvel som industri og landbrug. Et privat drikkevandssystem er ikke reguleret af staten. Vandet, der leveres til forbrugeren, kommer som udgangspunkt fra uforurenet grundvandsboringer. Har du spørgsmål til din regning, bedes du kontakte forsyningens Kundeservice på tlf. Rørvig El arbejder med bolig, sommerhus, kontor, industri og detailbutik i Rørvig, Odsherred, Vestsjælland og Nordsjælland. De anvendte mærker, logoer, billeder og tekster tilhører disse tredje parter.

Next

Rørvig Vandværk I/S

Rørvig vandværk

Men der findes heldigvis noget, vi kan gøre selv for at minimere indtagelsen af disse uorganiske metaller, kemikalier og sprøjtegifte, der ikke er gode for os. Der er i alt registreret 4 nye interessenter i løbet af 2014 Lidt statistik År 2013 År 2014 Ændring Pct. Dette kan skabe uforklarlige symptomer eller sygdomme, der først viser sig mange år senere. Den er under gennemsnittet for branchen, og vores elektrikere går ikke på kompromis med kvaliteten. Hvert eneste år pumper danske vandværker samlet over en halv milliard kubikmeter grundvand op fra undergrunden. Selvom der findes en relativ høj standard for drikkevandets kvalitet i Danmark, så er der fastsat nogle grænseværdier, der skal følges fra vandværkerne.

Next

Private vandværker åbningstider i Rørvig

Rørvig vandværk

Derfor er der en fare for, at vi på længere sigt kan komme til at mangle helt rent vand. Så læs her hvor let du selv kan rense dit drikkevand for tungmetaller, sprøjtemidler, kemikalier og andre giftstoffer. Vi har en stor faglig kompetence og god service falder vores elektrikere naturligt. Desværre er det særligt vanskeligt, at fjerne pesticider, opløsningsmidler, kvælstof og anden forurening af kemikalier og giftstoffer, der er sivet ned i grundvandet. Repræsentanter og bestyrelse henstiller, at alle interessenter, der er i stand til det, deltager i interessentmødet.

Next

Om Vand

Rørvig vandværk

Ellers, foretages der kun løbende stikprøver forskellige steder på rørledningerne. Vi søger regelmæssigt efter spild og kører derfor meget rundt i sommerhusområderne. Men ejere af private brønde og disse ikke-regulerede systemer stiller selv resurser til rådighed for at vedligeholde dem. Derfor renses drikkevandet kun for bestemte naturlige bestanddele som fx metan, jern og mangan. Hårdhedsgraden i vandet fra Rørvig forsyning afhænger en smule af, hvilken boring vandet kommer fra.

Next