Små fugler. Norsk Ornitologisk Forening

Oversikt over fugler i hagen

Små fugler

Kroppsfargen varierer fra grå til hvit og svart. Om vinteren På vinterstid kan store mengder av trost, linerler, gransangere, munk, svartrødstjert, viper, sand og tundralo ses. Egne bestemmelser gjelder for hvert enkelt bilde. Kjennetegn: Kjennes lett på kombinasjonen av grått og svart i fjærdrakten. Hunnen bygger reiret og ruger eggene i rundt 13 døgn. For å overleve den kalde vinteren bruker de all sin våkne tid på å finne mat.

Next

Udstuen Naturbilder: Småfugler

Små fugler

Forflytninger: Lavskrika er fullstendig stasjonær i Norge. Forflytninger: Arten er overveiende standfugl, men kan forflytte seg lokalt utenom hekketiden. Bokfinken er lite kresen og trives i mange typer habitater i parker, i løv- og barskog, ved skogkanter og i hager. Forflytninger: Den er standfugl, men deler av den nordnorske bestanden trekker til Nord- og Vest-Europa. Småfuglene må føle seg trygge og maten må falle i smak.

Next

Liste over norske fugler

Små fugler

Dette er en art som til en viss grad har urbanisert seg i takt med oss mennesker. Alpejernspurv trekker sørover hit fra bl. Den har en mørk drakt som i sollys skimrer i metalliske grønne og blå farger. Gjennom et hull i pinnen fester jeg en tynn ståltråd sterkt tynn hyssing - som er 2 ganger lengre enn kortongen. Arten er som mange andre finkefugler avhengig av frøproduksjonen spesielt bjørk når den hekker, noe som avgjør kullstørrelse og hekkesuksess. Kongeørn og haukørn er fastboende fjellfugler. Returtrekket om våren kommer i gang allerede i starten av mars.

Next

Smáfuglar (Two Birds)

Små fugler

Spurv spiser såkorn, så disse var en plage for bøndene. Eggene ruges i 15-20 dager, og ungene forlater reiret etter en måned. Rødstrupen er vanligere på sommeren enn på vinter, men noen overvintrer her. Gråsisiken er en relativt vanlig hekkefugl knyttet til høyereliggende områder i Sør-Norge, mens den er utbredt helt ut mot kysten fra Trøndelag og nordover. Som følge av næringsvalget er de delvis nomadiske og det kan være lang avstand mellom hekkeplassene fra år til år. Ungene blir fostret opp på insekter.

Next

Norske fuglearter

Små fugler

Utbredelse: Den finnes i lavlandsområder over det meste av Sør-Norge opp til Nord-Trøndelag med en sparsom utbredelse i indre Østlandsområder. Utbredelse: Spettmeisen er utbredt over det meste av lavlandet i Sør-Norge nord til Trondheimsfjorden. Forflytninger: Kjøttmeisa er både en stand- og streiffugl, som bare unntaksvis trekker over lengre avstander. Syng alle tre neste gang - du finner dem under. Ungene klekkes etter 20 dagers ruging og blir i reiret i nye 4-5 uker. I våre tre nordligste fylker er den derimot mer sparsomt utbredt. In addition, if you choose to write about something you are not familiar with, it will be very clear to visitors that have an actual interest in that place.

Next

Oversikt over fugler i hagen

Små fugler

Vanligvis bygger de nytt reir hvert år, men de kan også restaurere gamle reir. I denne bloggposten kan du lære om de 16 vanligeste fuglene på foringsplasser om vinteren. I dette området, som inkluderer flotte dalfører og et aktivt landbruk, kan nesten «hva som helst» av europeiske arter påtreffes. Om mennesker eller andre farer kommer for nær egg eller unger, driter de i felleskap på inntrengerne mens de lager et veldig spetakkel. Forflytninger: Normalt forsvinner våre hekkefugler sørover i september og oktober for å overvintre i de vestlige delene av kontinentet og på de Britiske øyer. Den er derfor den mest utbredte fuglen i verden.

Next

Forskerfrø: Fugler på fuglebrettet

Små fugler

Om våren skifter den til insektkost som den også forer ungene opp på. Hanner i sin første vinter har mørkt nebb som lysner utover seinvinteren. Dette er trolig fugler som kommer fra områder med for harde vintre i nord og øst. Lenger nord blir den mer fåtallig, og er en sjeldenhet i Finnmark. Kjennetegn: Gjerdesmetten er vår nest minste fugl og veier bare 8-10 gram. Her er det knapt en dag i året der det ikke er bevegelser til eller fra det afrikanske kontinentet, og rovfugl og sjøfugl er det gode muligheter å få se i rikt monn. Denne økningen av vinterfugler skyldes trolig mildere vinterklima og bedre tilgang på mat.

Next