Sång till friheten chords. SANG TILL FRIHETEN Chords

Sång till friheten (du är det finaste jag vet) ackord text gitarr chords lyrics guitar

Sång till friheten chords

Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. C F Dm G Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. C F G C F G Du är det finaste jag vet. After the split of the group in 1975, he was the leader of various other bands before becoming a solo artist in the beginning of the 1980s.

Next

Sang Till Friheten Chords by Bjorn Afzelius

Sång till friheten chords

C F G C F G Du är min ledstjärna och vän. Em A Du är som stjärnorna, D som vindarna, Bm7 som vågorna, G som fåglarna, Em A som blommorna på marken. D G A D Du är det dyras Gte i vä Emrlde An. He came into contact with music from a very young age, because his mother and her side of the family were largely into music. C F G C F G Du är det finaste jag vet. C F G C F G Friheten är ditt vackra namn. His songs are about love, politics and joys in life.

Next

Mikael Wiehe sheet music, tabs and lead sheets

Sång till friheten chords

Politically he was a socialist. Björn Svante Afzelius born 27 January 1947 in Huskvarna, Jönköping County, died 16 February 1999 in Gothenburg was a Swedish singer-songwriter and guitar player. C F Dm G Du är det dyraste i världen. G D Cu är det d Fyrast Dme i v Gärlden. Går också att spela som såhär: D Du är det fina Gste jag A vet. Vänskapen är din stolta moder.

Next

Mikael Wiehe sheet music, tabs and lead sheets

Sång till friheten chords

D Emu är som stjä Arnorna, som Dvindarna, som Bm7vågorna, som Gfåglarna, Emsom blommorna på mark Aen. Throughout his career, his lyrical content has chiefly dealt with social and political issues from a leftist viewpoint. Dm G C Am7 Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, F Dm G som fåglarna, som blommorna på marken. Mikael Wiehe born 10 April 1946 is a Swedish singer-songwriter and multi-instrumentalist. C F Dm G Vänskapen är din stolta moder. D G Em A Du är det dyraste i världen.

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

Sång till friheten chords

Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. His father was an engineer and his mother was a housewife. In the 1970s, Wiehe was one of the lead singers and the leading songwriter of Hoola Bandoola Band. His only sibling is his brother Bengt b. D Dmu är som stj Gärnorna, som v Cindarna, som v Am7ågorna, som f Fåglarna, som bl Dmommorna på m Garken.

Next

Sang Till Friheten Chords by Bjorn Afzelius

Sång till friheten chords

. Dm G C Am7 Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, F Dm G mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Går också att spela som såhär: D G A D G A Du är det finaste jag vet. . . .

Next

Mikael Wiehe sheet music, tabs and lead sheets

Sång till friheten chords

. . . . .

Next

Björn Afzelius

Sång till friheten chords

. . . . . . .

Next