Statens vegvesen bilskilt. Forbudte personlige bilskilt

Vegvesenet sier nei til personlige bilskilter på samisk

Statens vegvesen bilskilt

Til nå har etaten kalt tilbake fem skilter, som i utgangspunktet var godkjent og utlevert til norske bileiere. Det står i norsk lov at samisk og norsk er sidestilt. I all hovedsak er innholdet fra campingnorge. Disse pengene brukes på trafikksikkerhetsarbeid. Til tross for Vegvesenets nokså bestemte nei, gir ikke Ole Michael Sara opp skiltdrømmen. I 2017 ble 935 søknader avslått, og 809 søknader ble trukket av søker. Slik søker du om personlig bilskilt Søknad om personlig bilskilt skjer via Vegvesenets nettside.

Next

Personlige bilskilt har kostet Statens Vegvesen over 30 millioner kroner

Statens vegvesen bilskilt

Mange syns at de norske skiltene er altfor store. For å gjøre det, må du vite hvilken du skal hente skiltene på. Nå vurderer Statens vegvesen tiltak for å redusere antallet som ikke betaler. Hun kan ikke tallfeste hva en slik endring vil koste, men hevder det blir både dyrt og tidkrevende. Derfor vet vi ikke hvilke tiltak som kan være aktuelle ennå, sier seksjonssjef Heidi Øwre til Motor.

Next

Vegvesenet sier nei til personlige bilskilter på samisk

Statens vegvesen bilskilt

Vi beregner rundt 7 millioner kroner i totale lønnsposter. Slik bestiller du Du kan bestille skilt ved å , eller De gamle skiltene må leveres før du får utlevert nye. Eikerposten dekker landskapet Nedre Eiker, Øvre Eiker kommune og omkringliggende herligheter. Det betyr at nærmere 7000 biler nå kjører rundt med et personlig bilskilt. Vi har forståelse for at dette vil medføre ulemper for enkelte av brukerne våre, men vi er i en ekstraordinær situasjon om dagen og må treffe nødvendige tiltak for å begrense smittespredning, forteller Børstad. Bakgrunnplaten må være hvit eller aluminiumsfarget. Det vil med andre ord — og etter enkel hoderegning bety at Staten har tatt inn hele 51 894 000 kroner på ordningen per i dag.

Next

VG Logo

Statens vegvesen bilskilt

Han presiserer at hensynet til enkeltpersoners rett til å utøve sitt eget språk, må veies opp mot andre hensyn som økonomi. Når du har betalt, kan du bestille skiltet. Han kan nå pryde jobb-bilen med tallene «666» — djevelens tall. Å åpne for andre symboler eller samiske bokstaver er uaktuelt, sier seksjonssjef for kjøretøyregistrering Heidi Owre. Statens vegvesen har hittil i år mottatt 3 865 søknader om personlig bilskilt.

Next

Populære bilskilt

Statens vegvesen bilskilt

Ved vurderingen av om en tegnkombinasjon medfører ulempe for noen, skal det blant annet tas hensyn til immaterielle rettigheter som varemerke eller firmanavn. Dermed blir blir disse kombinasjonene sluppet til fri benyttelse for andre. Fram til årets slutt mottok Statens vegvesen totalt 19 201 søknader. Og slik vil det være frem til 26. Bilskiltet kan ikke inneholde noe støtende, og kjennemerket kan ikke være reservert av noen andre. I en tidligere versjon av saken sto det at Åhren mener Vegvesenet plikter å legge til rette for bilskilt på samisk, men det stemmer ikke.

Next

Informasjon om tidsriktige veteranskilt

Statens vegvesen bilskilt

Han får støtte av jusprofessor Mattias Åhrén ved Universitetet i Tromsø. Heidi Øwre i Statens vegvesen er fornøyd med ordningen, og sier etaten ikke vil ta initiativ til å endre den, slik at samiske skilter også blir tillatt. Mange er straks ferdig med å avvikle en hjemme-påskeferie, og ser fremover mot sommerferien. Komplett liste Nedenfor kan du altså lese hele listen av utleverte personlige bilskilt, som er godkjent siden 2017. Ønsker du med din egen bokstav- og tallkombinasjon kan du søke om det.

Next