Statsbudsjettet 2020. Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

Statsbudsjettet 2020: Gode nyheter for alle som vil kjøpe bil

Statsbudsjettet 2020

Det kan komme anslagsvis 3—4 milliarder kroner i ekstra inntekter fra et forsinket salg av kvoter. Det begynner etter hvert å bli et solid utvalg av biler som klarer dette. Bare det siste året er 50 000 flere personer kommet i jobb. Det betyr et sterkt utvidet handlingsrom i budsjettpolitikken. Nå er det klart at Finansdepartementet har lyttet til bilbransjen. Samtidig er det klart at elbilens særordning med null moms og heller ikke avgifter videreføres.

Next

Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

Statsbudsjettet 2020

Det blir småpenger i forhold til utsiktene for Oljefondet. I 2019-budsjettet har det vist seg utover i året at de budsjetterte inntektene på drøyt 7 mrd. Bare i finanskrisen for ti år siden økte bruken så mye. Mange land ønsker å lære av oss, sier Andresen. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år. I 2020 er det ventet at det motsatte vil skje.

Next

Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

Statsbudsjettet 2020

Hvis den samme prosenten blir brukt for neste år, betyr det at rundt 45 milliarder nye oljekroner kan legges inn i neste års statsbudsjett. Vi er også tilfreds med at elbilfordelene videreføres i 2020. Man risikerte også å få et system som var både uoversiktlig og uforutsigbart. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Det betyr at alle de som tenker å kjøpe elbil i 2020, får nyte godt av samme ordning som vi har hatt i mange år. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med nasjonalbudsjettet. Så en prognose for 2020 kan være: Oljepengebruken vil fremstå som nøktern, mens budsjettet blir svært romslig med penger til en rekke satsinger.

Next

Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Anslaget på Oljefondets størrelse ved inngangen til 2020 og temperaturen i økonomien legger grunnlaget for hvor mye oljepenger som kan brukes når finansminister Siv Jensen Frp legger frem neste års statsbudsjett 7. Da blir tilsvarende mindre behov for oljepenger for å dekke de vedtatte utgiftene. Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Jeg vil gi regjeringen ros for den løsningen som nå innføres, der de følger opp løftet fra Granavolden-plattformen om en provenynøytral omlegging. Det tilsvarer 2,6 prosent av den anslåtte verdien i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Se video: Siv Jensen fikk møte en helt spesiell bil.

Next

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2020

I forkant var det en redsel for at vi ville få et veldig komplisert system, som ville ramme alt bortsett fra elbiler og ladbare hybrider hardt. Fra politisk hold var det nok også endel som syntes det var en god ide, for å ytterligere styrke de ladbare bilenes posisjon i Norge. Men det nye systemet betyr ikke en generell avgiftsøkning for alle biler med bensin- eller dieselmotor. Det er 10 gram lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Øker statens inntekter Jensen får mer medvind på 2020-budsjettet. Endring fra året før i prosentenheter. Hun vil trolig havne godt under 3 prosent.

Next

Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

Statsbudsjettet 2020

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Det betyr i praksis at det blir endring i avgiftene på endel biler. Av disse er fire av fem kommet i privat sektor. Det er nettstedet som først meldte dette. Svar: Ganske mye ekstra på statsbudsjettet.

Next

Statsbudsjettet 2020: Gode nyheter for alle som vil kjøpe bil

Statsbudsjettet 2020

Det norske bilmarkedet har vært gjennom store endringer de siste årene. De som har lavere elektrisk rekkevidde enn 50 kilometer, får også lavere avgift, men altså ikke full uttelling her. Da lå bompengeforlikets ferske utgiftsøkning på rundt 2 milliarder kroner årlig på bordet. Jeg tror oljepengebruken vil øke og gi mer gass, men ikke så mye som handlingsregelen gir rom for, sier Olsen i Nordea. Men fordi handlingsrommet har økt såpass mye, skal det mye til å få i stand et nøytralt budsjett. Forrige uke hadde regjeringen to dager budsjettkonferanse i sluttspurten for 2020-budsjettet. Dermed lå det an til at mange biler kunne bli mye dyrere.

Next

Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Det blåser opp fondet med rundt 150 milliarder kroner uten at Norge er blitt noe rikere av den grunn. I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslås den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år. En rekke tall peker i retning av at fondet kan øke svært mye i år. Å øke andelen mye vil trolig ikke ta seg bra ut for en «ansvarlig» regjering. Ikke bare ble bilene dyrere ut til forbrukerne.

Next