Tatjana knappen. Mongstad

Brann i einebustad på Byrkjelo

Tatjana knappen

Ho kan førebels ikkje seie noko om årsaka til ulukka. Operasjonsleiar Tatjana Knappen fortel at både politi, ambulanse, ambulansehelikopter og brannvesen rykte ut til staden. Brannvesenet var først på staden. Tilsvarande bil har over tid vore i bruk i mellom anna Ålesund og Bergen. Ein restverdiredningsbil er no på veg frå Førde til brannstaden. Offeret, ein mann, skal ikkje ha fått alvorlege skader. Han skal avhøyrast måndag og politiet er difor varsame med detaljar, seier operajonsleiar Tatjana Knappen.

Next

Brann i einebustad på Byrkjelo

Tatjana knappen

Ho fortel at begge personane var bevisste, men vil ikkje kommentere skadeomfanget. Huset ligger i eit gardstun, men vaktleiaren seier at det ikkje var umiddelbar fare for at brannen skulle spreie seg. Vel timen etter varsla brannvesenet at brannen var sløkt og at situasjonen var under kontroll. Mannen skal vere medviten og har vinka til brannvesenet for å kommunisere med dei. Tankbilen ligg på sida av vegen. Dan-Inge Gjesdal ved Alarmsentralen seier at vegen vart stengd, men at situasjonen er under kontroll. Politiet har starta åstadsundersøkingar, men det er førebels får varmt til å gjere undersøkingar der brannen var, seier Knappen.

Next

Kvinne til sjukehus etter trafikkulykke

Tatjana knappen

Han skal ha klaga over smerter i kroppen. Mann pågripen etter vald Ein mann i 30-åra er arrestert etter å ha utført vald mot ein mann på eit hospits i Bergen sentrum natt til måndag. Brannen vart meld av ein nabo klokka 12. Men det var så kraftig røyk at han måtte lukke dørene, seier vaktleiar Frode Eide ved Alarmsentralen. Vegen skal ha vore tørr, melder Tatjana Knappen ved politiet sin operasjonssentral.

Next

Mongstad

Tatjana knappen

. Etter mellom anna søk frå lufta konkluderer politiet no med at ingen er tekne av skredet, eller er i området det der har gått snøskred. Vedkommande som bur i huset er bortreist, og ingen er sakna. Redningsoppdraget blir no avslutta, opplyser politiet på Twitter. Vitnet observerte ei større gruppe med skigåarar i skredområdet. Det var ein nabo som varsla om brannen.

Next

Mongstad

Tatjana knappen

Dette er ein bil som brannvesenet i Førde nyleg og er i ferd med å klargjere for å berge verdiar ved til dømes brannar og vasslekkasjar. Brannvesenet rykte ut både frå Byrkjelo og Sandane. To ambulansehelikopter, redningshelikopter og politihelikopteret blei kalla ut mot staden. Ei rekkje frivillige blei også kalla ut, men på grunn av skredfare er det førebels ikkje sendt mannskap inn i området. Det var ikkje farleg gods i tankbilen, melder politiet, og ingen eksplosjonsfare.

Next

Tankbil har velta

Tatjana knappen

Ho seier at tankbilen fraktar kalk og at dette ikkje skal vere brannfarleg. Vegen er no open att, med manuell dirigering, opplyser politiet, men vegen vil bli stengd i samband med bilberginga. Mannskap frå brannvesenet kunne kommuniserer med mannen, som ikkje var fastklemt i førarhuset. Politiet fekk melding om skredet klokka 12. Brannen skal ha starta i kjellaren til einebustaden på to etasjar. Det kan sjå ut til at det er store skadar på bilen. Ifølgje politiet skal det ha brunne både i kjellaretasjen og mellomgolv.

Next

To personar i trafikkulukke i Nordfjord

Tatjana knappen

Då såg dei ulming i etasjeskiljet, så ein måtte opne ein del vegg og golv får å få komme til og sløkt det, seier Eide. Men dei venta med å hente mannen ut til luftambulansen var på plass. Leirdalen er eit populært skiområde for turgåarar. Ambulansen er snart på plass, og dei er klare til å ta mannen ut av bilen, opplyste Tanja Knappen i politiet rundt 21. Klokka 13:40 melder politiet at det ikkje er sett spor i nærleiken skredet. .

Next