Tilskudd landbruk 2020. Tradisjonelt landbruk

Tradisjonelt landbruk

Tilskudd landbruk 2020

Dyrevelferd og miljømessig gevinst vektlegges ved alle søknader om investeringsstøtte. Utmåling av støtte skjer individuelt ut fra en vurdering av lønnsomhet, soliditet, risikoavlastning og hvor mye støtte som skal til for at prosjektet blir gjennomført. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Dermed kan 30 % av tilskuddsmidlene brukes på Jæren. For eksempel støttes ikke investeringer som innebærer økning i svine- eller eggproduksjon så lenge det er overproduksjon eller tilstrekkelig produksjonskapasitet. Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

Next

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2020

Tilskudd landbruk 2020

Et ekstra plantetilskudd håper jeg vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Dette kan for eksempel være borettslag, offentlige virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Du finner om utfylling av søknad hos Landbruksdirektoratet. Vi gir, i utgangspunktet, ikke tilskudd til tiltak som mottar støtte fra andre tilskuddsordninger i Oslo kommune med lignende formål. Du logger deg inn med MinId som er gyldig som underskrift. Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte har høy prioritet.

Next

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2020

Tilskudd landbruk 2020

Søknaden behandles av kommunen Det er kommunen, der foretaket ditt har driftssenter, som mottar, behandler og avgjør søknaden. Når du trykker på dokumentet blir det lasta ned og du kan åpne det. Det er imidlertid nasjonal oppmerksomhet og forventninger innen områdene lokalmat, landbruksbasert reiseliv, «inn på tunet», bioenergi og bruk av tre. Denne næringa har potensiale til å vekse, og det er ønskjeleg med ein auka produksjon i Møre og Romsdal. Støtteutmåling Hver sak vurderes individuelt. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren.

Next

Tilskudd til tømmerkaier 2020

Tilskudd landbruk 2020

· Tilskuddet kan være inntil 2000 kr. Utmåling av støtte skjer ut fra en helhetlig vurdering av blant annet bærekraft, lønnsomhet, risikoavlastning og hvor mye støtte som er nødvendig for at prosjektet kan gjennomføres. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Kriterier for å søke Vi gir støtte til tiltak som fremmer urbant landbruk. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer på berørte eiendommer. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Next

Tilskudd til tømmerkaier 2020

Tilskudd landbruk 2020

Når skal jeg søke om hva i 2020? Når søknaden er levert, kan du endre opplysningene i søknaden fram til 29. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Koronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til usikkerhet om vårens skogplanting kan gjennomføres som planlagt. Tilskudd til avløsning ved sykdom Søknadsprosessen Høsten 2018 ble det ei omlegging fra papir til elektronisk søknad om tilskudd ved sykdom.

Next

Søknad 2020

Tilskudd landbruk 2020

Ubenyttet tilskudd Har du søkt og fått for i år men ikke brukt det fullt ut bør du utnytte muligheten og ta deg litt fri. Det forutsettes at tiltakene ikke medfører økt produksjonsvolum. Avløsning ved ferie og fritid Avløsing ved ferie og fritid avløsertilskudd er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning. Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. Det kan også gis tilgang til andre slik at de fyller ut skjemaet på vegne av deg. Vi har ingen tydelege prioriteringar, men t.

Next

Tilskudd

Tilskudd landbruk 2020

Du finner også med informasjon på Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet et eget miljøprogrammene med et utvalg av miljøtiltak du kan få tilskudd til å utføre. Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring. Det er ønskelig at tiltaket gjennomføres i løpet av maksimum to dyrkesesonger. Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via.

Next