Trường thcs nguyễn văn luông. Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

Trường thcs nguyễn văn luông

Nhà trường tạo mọi điều kiện cải tiến công tác chuyên môn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nỗ lực chủ quan khắc phục khó khăn; giải quyết tốt các vấn đề nội bộ, chống tiêu cực, bệnh thành tích… Tập thể sư phạm Nhà trường luôn đoàn kết, phối hợp tốt trong các hoạt động, cùng chung sức phấn đấu xây dựng trường ngày một đi lên. Song song công tác chuyên môn, Trường còn thường xuyên tổ chức các phong trào như thao giảng, hội giảng, dự giờ chuyên đề; các phong trào thi đua học tốt dạy tốt, để tăng cường sự hoàn thiện chuyên môn đối với các giáo viên. Nhờ vậy các giờ học trở nên sinh động, tăng cường thời gian trao đổi giữa thầy và trò, chất lượng giờ học được nâng cao rõ rệt. . Song song đó, Nhà trường còn hưởng ứng tích cực cuộc vận động Hai không, Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô… do các cấp ngành phát động. Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học Hiện tại, Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình. .

Next

Trường THCS Nguyễn Văn Luông

Trường thcs nguyễn văn luông

. . . . . . .

Next

Trường THCS Nguyễn Văn Luông ở Nguyễn Văn Luông, Quận 6, dreamforce.twibbon.com

Trường thcs nguyễn văn luông

. . . . .

Next

Trường THCS Nguyễn Văn Luông ở Nguyễn Văn Luông, Quận 6, dreamforce.twibbon.com

Trường thcs nguyễn văn luông

. . . . . . .

Next

Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

Trường thcs nguyễn văn luông

. . . . . . .

Next

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6: Vững bước trong sự nghiệp trồng người

Trường thcs nguyễn văn luông

. . . . . . .

Next

Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6: Vững bước trong sự nghiệp trồng người

Trường thcs nguyễn văn luông

. . . . . .

Next