Uc syd åbenrå. Forside

Hos AMU SYD kan du tage AMU

Uc syd åbenrå

Som færdiguddannet skal ud og bruge dig selv, være en rollemodel og gøre en forskel for mennesker i forskellige livssituationer med hver deres forudsætning. Rigtig god sommer og god ferie! Du har mange muligheder for at vælge job indenfor det, du brænder mest for. Mød Gustav Gustav går på pædagoguddannelsen i Esbjerg. Samtidig fik jeg hjælp af en specialkonsulent, som besøgte campus. Send dem i stedet for en mail.

Next

Campus Aabenraa: Det handler om Aabenhed

Uc syd åbenrå

Døren til kontoret er altid åben, og du kan spørge om stort og småt. Med en kompetencevurdering kan du få bevis på dine faglige færdigheder og du undgår dobbelt uddannelse og motiveres til yderligere uddannelse. Hos os kan du læse pædagoguddannelsen i enten , eller. Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. I skolen sikrer pædagogen, i tæt samarbejde med læreren, at børnene trives, udvikles og får en varieret dag fyldt med sjove aktiviteter, der understøtter alt det, eleverne skal lære. Flidspræmie Rasmus Miller Albertsen fik tildelt flidspræmien for at have: Haft et stabilt fremmøde Udvist engagement og initiativ i undervisningen Udvist faglig stolthed Udvist akkuratesse og præcision i udførelsen af arbejdet og tildelte opgaver Kunstnerisk Og sluttelig have vist overskud til at hjælpe kammerater. På pædagoguddannelsen er der tradition for, at de igangværende studerende arrangerer dimissionsfejring for de dimitterende studerende.

Next

Hos AMU SYD kan du tage AMU

Uc syd åbenrå

På dimissionsdagen emmer hele campus af liv og glade dage, og hvert år bliver de nyudklækkede pædagoger sendt afsted med et brag af et show. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år. Dagstudiet 3,5 år : Esbjerg, Kolding og Aabenraa Det første år på uddannelsen består af en fællesdel, hvor du bliver undervist i grundlæggende pædagogiske arbejde. Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Du skal bidrage til en god arbejdskultur i din studiegruppe, samarbejde med andre uddannelser i huset, deltage aktivt i undervisningen og arbejde med dig selv undervejs både mentalt, fysisk, musisk og kreativt. Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik er specialiseringen for dig, der brænder for at arbejde med små børn i alderen 0-5 år. Og for de mennesker, der er fysisk, psykisk eller social udfordret i livet, er pædagogen den uundværlige støtte i hverdagen.

Next

Social

Uc syd åbenrå

Hun lærte mig nogle simple teknikker, og de har virket. Det samarbejde klæder vi dig godt på til under hele din studietid. På uddannelsen lærer du at skabe trygge og stimulerende rammer for samfundets mindste - uanset deres forudsætninger. Desuden 9 måneders erhvervserfaring, som minimum skal være 30 timer per uge. Efter udarbejdelse af en kompetencevurdering, er det let at sammensætte et kursusforløb, som passer til dit faglige niveau. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.

Next

Aabenraa

Uc syd åbenrå

Derudover vil vi gerne høre om dit kendskab til professionen og dets arbejdsområder. Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse. Som studerende på pædagoguddannelsen har du mulighed for at tage din praktik i udlandet. Det er særligt her, du kommer til at mærke det fællesskab, du er en del af. Alle elever, der bliver berørt, vil få personligt besked om, hvornår de skal i skole igen. Herudover har du som sygeplejerske gode muligheder for at arbejde i udlandet eks.

Next

Kursusoversigt

Uc syd åbenrå

Videreuddannelse En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Sabrina, 37 år, pædagogstuderende i Aabenraa Praktik og tildeling af specialisering Der er fire praktikperioder i alt. Studietovholderen er et kendt ansigt og er der for at hjælpe dig godt i gang på studiet. I den situation skal du søge om en. Her kommer du typisk i praktik i f. De specifikke adgangskrav skal være beståede. Her kommer du typisk i praktik på væresteder, behandlingshjem, flygtningecentre, botilbud for fysisk og psykisk handicappede, i psykiatrien eller i fængsler.

Next