Unionen a kassan. Bli medlem

Hitta din a

Unionen a kassan

På så sätt slipper du påbörja ditt medlemskap från noll. Du uppfyller grundvillkoren Det finns några grundvillkor som du måste uppfylla för att få ersättning under din arbetslöshet. Mina sidor För dig som vill söka ersättning från a-kassan, skicka in handlingar eller rapportera tid. Fyll i formuläret nedan för offert på inkomstförsäkring från JobbGarant. Det är de krav som ställs på dig för att du ska kunna få ersättning. Unionens a-kassas ersättning Hos Unionens a-kassa kan du få ekonomisk säkerhet i form av ersättning för inkomstbortfall vid arbetslöshet.

Next

Unionen a

Unionen a kassan

Den genomsnittliga veckoarbetstiden avgör sedan hur mycket du får i grundersättning. Kassakortet ligger till grund för hur mycket ersättning du får och det är därför viktigt att du fyller i detta korrekt. Om du redan är medlem i a-kassan men behöver däck så kan vi rekommendera att. Den högsta ersättningen är just nu 26 400 kronor per månad före skatt, vilket motsvarar en på 1 200 kronor. Regelverket är detsamma för alla a-kassor så det viktigaste är att du är försäkrad! Undantag för att tillhöra en klubb kan man få av chefer enligt vissa kriterier.

Next

Unionens a

Unionen a kassan

A-kassornas avgifter Nedan ser du allmän information om a-kassorna såsom vilken avgift, verksamhetsområde och kontaktinformation respektive a-kassa har. Viktigt att vara ansluten till rätt a-kassa Om du tillfälligt arbetar med andra arbetsuppgifter än dina ordinarie under max sex månader , behöver du inte byta a-kassa. Ersättningen i den nya ersättningsperioden är antingen 80 procent av dagsförtjänsten i det arbete som gör att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller 65 procent av den dagsförtjänst som du hade i din tidigare ersättningsperiod. Som medlem får man hjälp med svar på frågor om arbetsvillkor och hjälp med förhandlingar om man själv och arbetsgivaren inte kan komma överens. Regeringen meddelade dessutom att den nya lagen ska ha retroaktiv verkan från och med den 16 mars 2020. Har man inloggningsproblem eller andra frågor kan man skicka sin fråga direkt till webbsupport. Vill du ha hjälp med att förhandla upp din lön? Välj din a-kassa i menyn ovan eller nedtill.

Next

Hitta din a

Unionen a kassan

Du kan också prova att skicka in ansökan senare. Efter tre månader kan man köpa försäkringen om man vill. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt. Tänk på att skicka din utträdesanmälan i god tid innan du vill gå ur a-kassan, så att din a-kassa hinner få in och handlägga in ansökan. Exempel: Frida har varit medlem i a-kassan i tre månader och har nu blivit arbetslös. Sedan den 17 mars finns ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och Unionen som möjliggör att teckna centrala avtal per. Det finns 25 a-kassor i Sverige.

Next

Vad krävs för att få a

Unionen a kassan

Allt sedan starten 2010 har snusare runt om i världen kunnat köpa snus online hos oss på Snusdirect. Din inkomstbaserade ersättning beror även på hur mycket du har tjänat. Om din medlemstid inte är sammanhängande kan du behöva uppfylla på nytt. Det gör att du både får större ersättning och att du kan få aktivitetsstöd under en längre tid. Unionen har också en egen blogg.

Next

Unionen a kassa kontakt, unionens a

Unionen a kassan

Förslaget innebär att arbetsgivare ska kunna minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den största delen av kostnaden. Det innebär att du måste skicka in din utträdesanmälan senast under den månad du vill ha utträde. Unionen a kassa kontakt Unionen A-kassa är en av Sveriges största med över 530000 medlemmar inom den privata sektorn. Du kan också få grundersättning om du inte är med i någon a-kassa över huvud taget, men uppfyller ett arbetsvillkor. A-kassan räknar alltid ut din genomsnittliga inkomst för de senaste 12 månaderna.

Next