Utbytte equinor. Our contribution to combating corona

Our dividend

Utbytte equinor

Mathisen viser til at norsk finansnæring er solid. Skuffer disse, vil det ha stor påvirkning på det samlede resultat per aksje, og det vil i så fall kreve positive endringer i mange andre selskaper for å veie opp for det, sier investeringsøkonomen. Finansforbundet ber om utbyttemoderasjon Norske banker og forsikringsselskaper bør revurdere størrelsen på utbytte ettersom koronakrisen nå feier inn over norsk økonomi, krever Finansforbundet. Ber om hjelp Flere selskaper ber nå advokat-råd om hvordan de kan droppe utbyttet. Sjølv om det er store skilnader på dansk og norsk olje- og gassindustri, er det mogleg også for norske myndigheiter å sende eit signal om langsiktig nedtrapping i det fossile. Når et børsnotert selskap betaler utbytte faller alt annet like kursen tilsvarende størrelsen på utbyttet.

Next

Ekspertene spår økt utbytte i Equinor i 2019

Utbytte equinor

For all other enquiries, please contact your local Equinor office or our general enquiry line. On for nokre år sidan bestemte seg for å reindyrke E. Equinor vurderer både utbytte og tilbakekjøp av aksjer, mens Hydro og Kongsberggruppen venter og ser om koronakrisen gjør at de dropper utbetalingene. Vi treng ein offentleg debatt om kva vi som majoritetseigar vil med Equinor. We are a robust company with a strong balance sheet and we are now really benefitting from the improvements in recent years. Securities and Exchange Commission, and on this website. Noen selskaper prioriterer å bruke overskuddet til å finansiere videre vekst.

Next

Utbytte og utbyttepolitikk

Utbytte equinor

Direkteavkastning er et mål på utbytte i forhold til aksjekursen og beregnes ved å dele utbytte per aksje på prisen per aksje. Dessutan er aksjekursen viktig for toppsjefane i selskapet. Selskaper som ikke tjener penger kan ofte ikke ha råd til å prioritere utbytte. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable. Denne erkjenninga vil prege politikken dei neste tiåra, ikkje minst i. The scrip dividend programme offered shareholders the option to receive all or part of the quarterly dividends in cash or in newly issued shares in Statoil.

Next

Investors

Utbytte equinor

Dette oljeselskapet fokuserer sine ressurser i Midtøsten i tillegg til i Nordsjøen. Til tross for en relativt høy forventing til resultatet per aksje, er forventningene kraftig nedjustert i lys av korreksjonen på høsten 2018. Med dette i mente så vil Equinor, kombinert med en svak norsk krone, ha en solid kontantstrøm med en oljepris på 60 dollar fatet. », publisert av Notatet ble publisert 27. Som vist i dette innlegget er det mange alternativ å velje mellom — uavhengig av kva ein ideologisk tenker om statleg eigarskap eller klimapolitikk. Då selskapet i 2018 bytta namn frå Statoil til Equinor, var bodskapen at det nye namnet stod betre til målet om å bli eit breitt energiselskap. Kanskje var det derfor den tyske energigiganten E.

Next

Equinor ASA: Annonsering av utbytte per aksje for tredje kvartal 2019 i NOK Oslo Stock Exchange:EQNR

Utbytte equinor

Singapore, 17 March 2020 Reference is made to the announcement dated 9 December 2019. Total equity production ended at 2. Any buyback transactions will be disclosed to the Oslo Stock Exchange and U. Styret i Telenor har varslet at de vil foreslå et utbytte på 8,70 kroner i ordinær generalforsamling den 11. Ifølge kvartalsrapportene er det foreslått 18 milliarder kroner i utbytte fra de seks største bankene. Det siste er uproblematisk så lenge industrien er i vekst, men det stiller seg annleis når vi går inn i ein nedbyggingsfase.

Next

Informasjon angående utbytte for andre kvartal 2019

Utbytte equinor

I 2018 endret man navnet på selskapet til Equinor, noe som bedre gjenspeilet selskapets satsing innenfor flere områder enn olje og gass. Pareto Securities tror Equinor sannsynligvis vil redusere guidingen for driftsinvesteringene i 2019 til ti milliarder dollar. When deciding the interim dividends and recommending the total annual dividend level, the Board will take into consideration expected cash flow, capital expenditure plans, financing requirements and appropriate financial flexibility. Alternativ 6: Privatiser og reinvester Det kan vere gode argument for at staten unnataksvis skal drive næringsverksemd. For tilfellet Equinor har statens eigarskap gjennom femti år utvilsamt bidrege til at vi har fått ein petroleumsindustri i Noreg med mykje «local content». Dette vil aksjonærene nyte godt av i form av utbytter, som jeg tror vil bli bra i 2019, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, til Hegnar. The scrip dividend programme has now been concluded.

Next

DNB Utbytte 2018 og historikk

Utbytte equinor

Eit sal av 16,9 prosent av aksjane — slik at staten blei heldt fram som majoritetseigar med 50,1 prosent — ville med dagens aksjekurs gi 85 milliardar kroner. Anten som investeringar over heile verda gjennom Oljefondet, eller som investering i meir spesifikke, grøne prosjekt og selskap. Foto: Arne Reidar Mortensen, Equinor Equinor er Noregs største og mest verdifulle selskap, med over 20 000 tilsette og aktivitet i meir enn 30 land. Equinor completed 42 exploration wells in 2019. I det offentlege ordskiftet er det mykje snakk om leiterefusjonsordninga, men i eit risikoperspektiv for staten er det langt viktigare å ta ned skeivskapen i , t. Salmar holder tilbake utbytte Sjømatselskapet Salmar betaler ikke ut utbyttet fra 2019 på 2,37 milliarder kroner. Now, more than ever, safety and caring for people comes first.

Next

Equinor Utbytte 2018 og historikk

Utbytte equinor

Alternativ 2: Tydeleg strategi vekk frå det fossile Dette er Ørsted-modellen, tidlegare Dong Energy. Marknadsverdien til Equinor er i dag rundt 500 milliardar kroner. For eit selskap som Equinor er klimaendringane ein marsjordre om å endre seg vekk frå dagens hovudaktivitet: produksjon av olje og gass. For ein langsiktig eigar som den norske stat er ikkje den kortsiktige aksjekursen veldig viktig, men det er klart at haldningane i marknaden vil kunne påverke selskapet sine val framover. I 2018 var det kun seks prosent av inntektene som ikkje kom frå fornybar energi. Men nå er det så vanskelig å se hvor det bærer hen, og da er det skummelt å dele ut utbytte som en pleier, sier advokat Hedvig Bugge Reiersen i Wikborg Rein til.

Next